DEBATT

- Det virker som om Ap klager over at de stadig blir våte uten at de noensinne tar med seg en paraply før de går ut, Vegard Rødseth Tokheim (H).

- Arbeiderpartiet styrer trygt mot underskudd. Og sender gjelden til eldre, syke og unge

- For Høyre har det vært en selvfølge at bydelen skal styres forsvarlig og så nøysomt at man kan tåle dårlige tider. Vi skal beholde gode tilbud og være i stand til å videreutvikle bydelen. Da må det økonomiske fundamentet ligge på plass.

Publisert

Siden Høyre advarte mot bydel St. Hanshaugens prognose om underskudd på 22 millioner kroner i forrige uke, har en ny økonomisk status kommet fra bydelen. 

Tallene viser at Arbeiderpartiet styrer nå istedenfor mot 30 millioner i underskudd for inneværende år. 

- Kan bli satt under administrasjon

At nyheten kommer samme dag som bydelsutvalgsleder fra Arbeiderpartiet avfeier at bydelen har større økonomiske vansker, ville vært komisk om ikke situasjonen var svært alvorlig.

Bydel St. Hanshaugen forteller at de må effektivisere 47 millioner kroner for å dekke inn Arbeiderpartiets underskudd og innsparingsbehov for neste år grunnet dårligere rammeoverføring. 

Det fører til at hver avdeling i bydelen må minimum effektivisere eller omstille seg med 5 prosent. 

Dette er dramatisk høye tall på kort tid og en konsekvens av at Arbeiderpartiet ikke har lyttet til Høyres råd gjennom perioden. 

Arbeiderpartiet velter nå en stor gjeldsbyrde over på de unge, eldre, syke og sårbare i bydelen.

Dette gjør at St. Hanshaugen står på listen over bydeler som kan ende med å bli satt under administrasjon. 

Da blir det merkelig å lese at lederen av bydelsutvalget argumenterer mot at Høyre ønsket å kutte i politikerlønningene. 

- Overskuddet er nå tapt

Høyre innførte frivillighetsmidler i bydelen og disse har gjort mye flott, men da vi innførte det gikk vi med overskudd. Nå er det overskuddet tapt. 

Når Ap argumenterer for at vi burde bruke enda en million kroner på frivillighetsmidler og grønne midler, sier de også at bydelens ansatte må gjennom en enda kraftigere omstilling neste år.

Da bydelen anbefalte å legge ned enten Hammersborg fritidsklubb eller Lekern så var vi enstemmig om at det ikke var lurt. Men Høyre forsto at det betyr at SFE må ha en foreldrebetaling for å få det til å gå opp. Den skulle inntektsjusteres og skjerme Møllergata skole.

Nå kan konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk bli at ikke lovpålagte tjenester som fritidsklubber, blir nedlagt.

- Flere bekymringsfulle momenter

I dagens situasjon så er det flere momenter som er bekymringsfullt for økonomien i bydel St. Hanshaugen. 

Det gjelder flere krevende pasienter innen geriatri, psykiatri og rus. Samtidig som unge innen barnevernet med store behov og manglende tilgjengelige tilbud, også må håndteres.

Høyre har vært for alle forslag fra administrasjonen om å arbeide mer fornuftig og økonomiske rasjonelt. Det deler vi med Arbeiderpartiet og alle andre partier på St. Hanshaugen. 

Der vi skiller lag, er at vi har klart å begrense oss for å sikre at økonomien i bydelen er i orden. Nettopp fordi det kommer dårlige dager og enkelthendelser som vil påvirke oss. 

Pandemi, krevende brukergrupper og høy inflasjon har gjort det vanskelig for bydelen, men det hadde ikke vært like vanskelig om ting var på stell.

Det virker som om Arbeiderpartiet klager over at de stadig blir våte uten at de noensinne tar med seg en paraply før de går ut døren. 

- Høyre vil snu skuta

I årsregnskapet for 2019 viste regnskapsresultatet et overskudd (mindreforbruk) på 35,6 million. Av dette ble noe allerede i 2019 øremerket, slik at bydelen startet 2020 med et mindreforbruk på 24,2 millioner. 

Nå viser siste økonomistatus en prognose på 30 millioner kroner i minus. I tillegg er det ytterligere 17 millioner som må effektiviseres minimum. Gapet fra overskuddet for 2019 og innsparingen som må til for neste år altså ikke bare 60 millioner. Det er 82,6 millioner.

Dersom velgerne på St. Hanshaugen ønsker at bydelen fortsatt skal kunne styres av oss som bor her, må de avvise Arbeiderpartiets styring hvor pilen peker mot å bli satt under administrasjon.

Heldigvis, kan bydelen stemme på politikere som har tenkt å snu skuten. Høyre skal prioritere de viktigste tjenestene først og være gode støttepartnere til en flott administrasjon som arbeider grundig for å levere viktige tjenester.Powered by Labrador CMS