DEBATT

Birgit von der Lans
– Vi har opplevd det før, og vi vet at ord kan føre til handling, sier Birgit von der Lans, daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Oslo.

– Vi hører om hets og truende handlinger og holdninger mot jøder og kvinner med hijab i Oslo

Over lang tid har vi i Oslo og i Norge hatt en tradisjon for å bygge broer og knytte relasjoner på tvers av religiøse skillelinjer. Dette bunner i en drøm om at enhver skal kunne leve et fritt liv i byen og i landet vår.

Publisert

«Vi har ikke råd til å miste håpet og menneskeverdet i disse mørke tidene», skriver Det Mosaiske Trossamfund i en bekymringsmelding om økende antisemittisme i kjølvannet av krigen i Midtøsten.

De siste dagene har det kommet flere meldinger om norske jøder som ikke føler seg trygge i sine egne hjem, om elever og studenter som skjuler sin jødiske identitet.

Vi hører om hets og truende handlinger og holdninger rettet mot jøder i Oslo. Vi hører også om muslimske barneskoleelever som igjen blir assosiert med terror, og kvinner med hijab som ikke føler seg trygge på t-banen eller på gata.

Uakseptabelt

Alt dette er uakseptabelt og sterkt bekymringsverdig. Alle skal kunne føle seg trygge i byen vår. Nå må vi igjen verne om religiøse minoriteter, samtidig som vi møter hverandre med medmenneskelighet.

Det gjør et voldsomt inntrykk å se de menneskelige lidelsene i Gaza, Israel og på Vestbredden, og det er ikke overraskende at bildene derfra vekker sterke følelser hos folk her hjemme.

Blant tros- og livssynssamfunnene som er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo er det mennesker som har fått familie og venner brutalt revet bort, som venter fortvilet på sine kjæres hjemkomst, og som kjenner på en dyp medfølelse for trosfeller i Midtøsten. 

I en tid som denne er det viktig at vi ikke importerer fiendebilder og dehumaniserende retorikk. Ordene man velger betyr noe og kan i verste fall være med på å fyre opp hatet. Vi har opplevd det før, og vi vet at ord kan føre til handling.

Uansett hvilken form hatet tar, må vi alltid sette ned foten i møte med hatefulle ytringer og holdninger. 

Det handler om en drøm

Over lang tid har vi i Oslo og i Norge hatt en tradisjon for å bygge broer og knytte relasjoner på tvers av religiøse skillelinjer. Dette bunner i en drøm om at enhver skal kunne leve et fritt liv i byen og i landet vårt, uavhengig av tro eller livssyn, uten å måtte bekymre seg for hets eller diskriminering.

De gode kontaktene som er bygget opp gjennom et langvarig dialogarbeid er del av vårt samfunnsberedskap. Tross forskjellene må vi fortsette å finne hverandre i verdier som menneskeverd, likeverd, respekt og solidaritet.

Powered by Labrador CMS