Fagforbundet teater og scene vant frem med sin løsning til pensjon. Og det blir ikke nok en streik på Oslos scener.

Ingen ny kulturstreik – partene enige på overtid

Det blir ingen ny kulturstreik etter at Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ble enige flere timer på overtid natt til onsdag.

Publisert

De andre forbundene i LO Stat, NTL og Creo, valgte før helgen å si ja til skissen som riksmekleren la fram under den frivillige meklingen om ny pensjonsordning.

Fagforbundet sa imidlertid nei til skissen og forhandlet videre alene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

– Med hjelp fra riksmeklerens kontor, har vi kommet til enighet med LO Stat om pensjon også for Fagforbundets medlemmer i teatre og operaene. Spekter og våre berørte kulturmedlemmer er fornøyd med at pensjonsspørsmålet nå er endelig avklart, og at vi unngår en ny kulturstreik, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en pressemelding litt etter klokka 5 onsdag morgen.

Åtte år gammel uenighet løst

Enigheten om en ny pensjonsordning betyr at en åtte år lang dragkamp mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er over.

Den nye løsningen innebærer at den såkalte hybridpensjonsordningen skal være hovedregelen for kulturarbeiderne. Denne ordningen sikrer en livsvarig og lik tjenestepensjon for kvinner og menn, noe som var hovedkravet i den sju uker lange kulturstreiken i fjor høst.

– Vi er tilfredse med at vi har nådd fram til en ny, kollektiv pensjonsordning. Alt i alt fikk vi fram en løsning vi kan anbefale for medlemmene. Vi måtte strekke oss langt for å unngå konflikt, men sitter nå med en løsning vi mener tjener alle våre medlemmer, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet i en pressemelding.

– Det var viktig for alle parter å unngå en ny konflikt. Vi skulle gjerne sett at vi fikk en avtale med bare en ordning, men dette var så langt vi kom og vi kan stå for dette resultatet, fortsetter han.

Pensjonsforhandlinger gjenopptatt

Det var i sju uker i fjor høst at nesten 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner, deriblant Operaen og Nationaltheatret, streiket for å få en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

I 2016 gikk de ansatte med på å midlertidig gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Mens fagforeningene ønsket en hybridpensjon, har Spekter ønsket å beholde ordningen.

Løsningen hos Riksmekleren i høst ble å sette i gang et arbeid av en nøytral part for å bli enige om en ordning. Det ble også enighet om å jobbe videre med detaljene gjennom vinteren.

Partene ble blant annet enige om å få hjelp av uavhengige eksperter til å avgjøre om det er lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) eller lov om innskuddspensjon som sikrer livslang og kjønnsnøytral pensjon, og samtidig «ivaretar virksomhetenes behov».

Powered by Labrador CMS