DEBATT:

— At regjeringen velger å nedprioritere denne allerede sårbare gruppen, i en tid hvor krisepakkene sitter løst, er ikke annet enn trist, sier Rina Mariann Hansen (Ap).

- At regjeringen velger å nedprioritere bostedsløse akkurat nå, er ikke annet enn trist

— Venstres Julianne Ferskhaug ber Oslo kommune og Røde kors om "å tenke mer kreativt". Det er ganske freidig, gitt regjeringens nylige forslag om å redusere støtten til bostedsløse fra 20 til 10 millioner kroner.

Publisert

Å sørge for akuttovernatting for tilreisende bostedsløse er en oppgave vi så langt har delt mellom stat, kommune og frivillighet. Men i en situasjon der regjeringen vet at sannsynligheten for økt tilstrømming av bostedsløse til Oslo er stor, og de vet at økonomien er vanskelig, velger regjeringen å dytte utgifter over på frivillig sektor og på kommunene.

Regjeringen vil kutte støtte til bostedsløse

På oppfordring fra Røde Kors har Oslo kommunes ulike eiendomsforetak flere ganger, og senest i mai, gått gjennom sin portefølje for å finne mer egnede lokaler som Røde Kors kunne ha leid på kort eller lang sikt. Dessverre har man ikke lykkes med dette.

Samtidig skriver Venstres Julianne Ferskhaug i et innlegg i VårtOslo at Oslo kommune og Røde kors må tenke litt mer kreativt. Det er ganske freidig, gitt regjeringens nylige forslag om å redusere sin nasjonale tilskuddsordning på dette området med nesten halvparten; fra rundt 20 til 10 millioner.

Vi vil opprettholde tilskudd på 6 millioner

Oslo kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon, noe budsjettet for 2021 bærer preg av. Likevel har vi så langt det lar seg gjøre forsøkt å skjerme frivilligheten for kutt.

Kommunens tilskuddsordning på 6 millioner til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse opprettholdes. Regjeringen derimot, finner altså ikke rom for dette.

Kommunen støtter tilbud for bostedsløse

Bostedsløse er en sammensatt gruppe. Akuttovernattingstilbudene til Røde Kors, Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen er forbeholdt tilreisende bostedsløse EØS-borgere som er i Norge kortvarig for å søke jobb eller livnære seg ved tigging, gatesalg eller lignende.

Disse tilreisende har ikke krav til overnatting fra Oslo kommune, og skal i utgangspunktet selv sørge for både livsopphold og tak over hodet.

Allikevel har kommunen, i likhet med statlige myndigheter, valgt å gi tilskuddsmidler til både Røde Kors og Kirkens bymisjon til drift av overnattingstilbudene for tilreisende. I tillegg får Frelsesarmeen tilskudd fra kommunen for å øke kapasiteten de nettene det medfører helsefare å overnatte ute.

Har økt støtten med flere millioner

Andre grupper bostedsløse, for eksempel norske statsborgere, har andre rettigheter og får andre typer tilbud av kommunen.

Oslo kommune ønsker ikke å legge til rette for at flere tilreisende bostedsløse EØS-borgere skal oppholde seg i Oslo over lengre perioder. Allikevel så byrådet for en del år siden at behovet for overnatting og tilgang til sanitærforhold ikke på langt nær ble dekket av de tiltakene som staten bidro til å finansiere.

Kommunen opprettet derfor en egen tilskuddsordning slik at aktørene kunne øke sin kapasitet. Fra 2017 har kommunen økt sitt tilskudd til tiltak på dette området fra 1,5 millioner til 6 millioner kroner årlig.

Overnattingstilbudene fylles opp

Da Europa stengte ned var vi opptatt av at de tilreisende som ønsket det skulle få reise hjem og at vi klarte å ivareta de mest prekære behovene til de som ble igjen.

Selv om mobiliteten mellom de europeiske landene har økt siden mars, er antall tilreisende bostedsløse foreløpig på et lavere nivå enn vi vanligvis har sett på denne tiden av året.

Men på grunn av smitteverntiltak er kapasiteten ved akuttovernattingstilbudene lavere enn vanlig. Og stedene begynner å bli fulle.

Regjeringen må se seg selv i speilet

Vi vet at økt arbeidsledighet andre steder i Europa fører til økt mobilitet og økt tilstrømming av tilreisende til Norge. Vi så det etter finanskrisen, og vi vil kanskje se det som følge av pandemien.

Dette er ikke en tiden for å bygge ned de tilbudene som frivilligheten over lang tid har bygget opp.

At regjeringen velger å nedprioritere denne allerede sårbare gruppen, i en tid hvor krisepakkene sitter løst, er ikke annet enn trist. Og det hjelper ikke at Venstre forsøker å «hjelpe» kommunen og frivilligheten med kreative løsninger på et problem deres eget parti selv ikke vil bidra til å løse på en tilfredsstillende måte.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS