Terrorsiktede Zaniar Matapour ble overmannet og pågrepet etter masseskytingen natt til 25. juni i fjor. Her politi på stedet i etterkant av hendelsen.
Terrorsiktede Zaniar Matapour ble overmannet og pågrepet etter masseskytingen natt til 25. juni i fjor. Her politi på stedet i etterkant av hendelsen.

To sakkyndige mener terrorsiktede er tilregnelig – den siste er uenig

Den rettspsykiatriske erklæringen av Zaniar Matapour, som er siktet for terrorskytingen i Oslo 25. juni i fjor, er klar.

Publisert

De tre sakkyndige er imidlertid av ulik oppfatning når det kommer til den siktede 43-åringens tilstand.

«De sakkyndige har vært delt i sine diagnostiske vurderinger og konklusjon, hvilket kan ha betydning for spørsmålet om tilregnelighet. Vurderingen til to av de sakkyndiges taler for at Matapour var tilregnelig på handlingstidspunktet, mens den siste sakkyndige mener at Matapour har en diagnose som kan medføre utilregnelighet», opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Fengslet siden skytingen

Matapour ble overmannet og pågrepet etter masseskytingen natt til 25. juni ved to utesteder i sentrum under pridefeiringen i hovedstaden, der to menn ble drept og et titalls mennesker skadet. 

Han har sittet fengslet siden og er siktet for drap med terrorhensikt.

«De rettspsykiatriske sakkyndige har hatt en krevende jobb da Matapour i liten grad har ønsket å samarbeide med de sakkyndige. Matapour var i fjor høst til tvungen observasjon i Bergen fengsel», utdyper Oslo-politiet.

De påpeker samtidig at prosessen rundt sakkyndigerklæringen ikke er ferdigstilt, ettersom den rettsmedisinske kommisjon skal vurdere erklæringene og komme med eventuelle bemerkninger.

Opp til retten

«Påtalemyndigheten tar med seg de vurderinger og konklusjoner som de sakkyndige har gjort, videre i sitt arbeid. Saken er av en slik karakter at Matapour uansett vil bli stilt for retten og retten skal til slutt ta endelig stilling til om Matapour kan anses tilregnelig eller ikke», oppsummerer politiet i denne omgang.

– Tilregnelighetsspørsmålet er uansett et spørsmål retten å avgjøre, understreker også siktedes forsvarer, advokat Marius Oscar Dietrichson, overfor NTB, som påpeker at politiet har frist til innen utgangen av august på å ta ut tiltale.

Ulike fortolkninger

Psykiater Synne Sørheim og psykologspesialist Pål Grøndahl er to av de tre sakkyndige i saken.

Sørheim opplyser til NTB at det medfører riktighet at de tre sakkyndige har levert to erklæringer, men kan imidlertid ikke kommentere innholdet i erklæringen ettersom hun er pålagt fullstendig taushetsplikt gjennom straffeprosessloven.

Grøndahl kommenterer uenigheten mellom de sakkyndige som at de har hatt ulike fortolkninger overfor pressebyrået.

Fortsatt ikke utlevert

Blant de øvrige siktede i saken, er Arfan Bhatti som er siktet for medvirkning til terrorskytingen. 

Den norske islamisten, som nekter straffskyld, oppholder seg i Pakistan og er begjært utlevert til Norge av norske myndigheter.

Ifølge NRK, ble det under onsdagens rettsmøte ingen avklaring i utleveringssaken, men nytt rettsmøte er satt til 24. august, og Bhattis forsvarsadvokat, Zia Ur Rehman, opplyste til kanalen at det ikke vil kreve mer enn ett eller to rettsmøter for endelig avklaring.

Powered by Labrador CMS