DEBATT

Høyre og bystyrekandidat Saliba Andreas Korkunc støtter også en forlengelse og utvidelse av prøveprosjektet med stoppekvitteringer fra oslopolitiet.
Høyre og bystyrekandidat Saliba Andreas Korkunc støtter også en forlengelse og utvidelse av prøveprosjektet med stoppekvitteringer fra oslopolitiet.

– Vi ønsker å utvide tilbudet om rask psykisk helsehjelp til ungdom til alle bydelene i Oslo

Det er viktig for meg å si at kommunen har tilbud til unge som strever med mat. Både skolehelsetjenester og Helsestasjonene for ungdom har ansatte som har kompetanse på dette, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med dem.

Publisert

Kjære Sigrun. Takk for at du er åpen og setter ord på noe som både unge og voksne kan slite med. Det å streve med mat kan sette noen begrensninger i hverdagen som kan være veldig krevende. 

Derfor er jeg veldig glad for å høre at du har fått god hjelp av dyktige fagfolk og at det går bedre med deg nå.

Skal få rask psykisk helsehjelp

Jeg ser du skriver at det er altfor mange som ikke blir sett tidlig nok. Det å ha noen å snakke med når man strever, kan være helt avgjørende for å få det bedre. Og ofte er det sånn at jo tidligere man får snakket med noen, jo større sjanse er det for at man kan gjøre noe med problemene før de bli mer alvorlige.

Dette er det nye byrådet veldig klar over, og derfor ønsker vi at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få rask og god hjelp.

Vi vil at det skal være lav terskel for å oppsøke kommunens tjenester, og vi ønsker blant annet å utvide tilbudet om rask psykisk helsehjelp til ungdom over 16 år til alle bydelene i Oslo.

Har ansatte med kompetanse

Samtidig er det viktig for meg å si at kommunen har tilbud til unge som strever med mat. Både skolehelsetjenester og Helsestasjonene for ungdom har ansatte som har kompetanse på dette, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med dem.

Helsestasjonene for ungdom er for unge mellom 12 og 24 år og de finnes i alle bydelene i Oslo.

Vi vil stille opp

Du skriver at vi ikke har et tilbud for alle i Oslo. For det nye byrådet er det viktig at innbyggerne skal føle seg ivaretatt og trygge på at kommunen gir god og forsvarlig helsehjelp og at helsetilbudet skal organiseres med utgangspunkt i de behovene som finnes.

I tillegg til at det skal bli enklere å få rask og god hjelp, ønsker vi blant annet å styrke samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner som jobber for mennesker som sliter psykisk. Vi vil også at det skal bli enklere å finne informasjon om de tilbudene og de rettighetene du har hvis du sliter.

I vår by skal ingen falle utenfor, og det er et offentlig ansvar å stille opp for byens befolkning når de trenger det.

Powered by Labrador CMS