DEBATT

Menn i helse. Kick off på Økernhjemmet. 30 helserekrutter.
Menn i helse Oslo har kick off for sitt aller første kull. 30 helserekrutter tar steget inn i helsesektoren og startet veien mot fagbrev som helsefagarbeidere.

– Jeg har så innmari lyst til å hedre disse flotte gutta som skal ut i sin første praksisperiode på Oslos sykehjem

Vi må tenke litt utenfor boksen dersom vi skal få folk i jobb. Nylig var jeg så heldig å få være til stede på kick off på Økernhjemmet, for det første Oslo-kullet til Menn i Helse.

Publisert

Det diskuteres nærmest daglig hvordan vi skal løse bemanningsutfordringene i helsevesenet i årene som kommer. Som vi alle vet, lever vi nå lengre, men det er færre yngre som ønsker å jobbe i helsesektoren.

I 2060 må en tredel av oss jobbe innen helse dersom vi skal klare å opprettholde dagens nivå av tjenester. Vi må jobbe på flere plan for å finne bærekraftige løsninger.

Nylig var jeg så heldig å få være til stede på kick off for Menn i HelseØkernhjemmet, den første gangen vi har et eget Oslo-kull fra Menn i helse.

Et kjærkomment tilskudd

Menn i helse er et rekrutteringstiltak for arbeidssøkende menn som er registrert i NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt og veksler gjennom utdanningen med å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen. Dette er et kjærkomment tilskudd til helse- og omsorgstjenesten, som trenger flere helsefagarbeidere.

I 2022 var 660 000 i yrkesaktiv alder verken i jobb eller utdanning. Samtidig skriker bedriftene etter arbeidskraft. Industrien trenger flere hender og hoder, skolen trenger flere lærere, og helse og- omsorgstjenesten trenger utdannet helsepersonell.

I Høyre pleier vi å si at vi kommer til å gå tomme for folk lenge før vi går tomme for penger.

Et nydelig tiltak

For å få flere i jobb trenger vi et mer inkluderende og fleksibelt arbeidsliv. Vi mennesker er ulike, og det er ikke slik at alle fullfører et normalt skoleløp.

Noen ramler av lasset og trenger hjelp til å komme på igjen. Noen stopper opp i utdanningen på grunn av sykdom, mens andre igjen trenger en ny start innenfor at annet fagfelt. Det er altså ulike årsaker til utenforskap.

Men det er også mange ulike løsninger for inkludering, noe Menn i Helse er et nydelig eksempel på. De åpner dører og gir nye muligheter til menn som kanskje aldri har tenkt tanken på å jobbe innen helse.

Ta godt imot dem

Menn i helse er motiverte menn med massevis av viktig livserfaring. En livserfaring som vil komme fremtidige kollegaer og ikke minst pasientene til gode. Dette vet jeg, for jeg har selv ledet et sykehjem som hadde et samarbeid med Menn i helse.

Pasienter er ikke en homogen gruppe. Det er mennesker som er like ulike som alle andre, og som trenger å bli møtt på ulikt vis. Derfor er det så viktig at vi har et mangfold av helsepersonell, både når det gjelder bagasje fra livet generelt, personlighet, nasjonalitet, religion og selvfølgelig også kjønn.

1100 menn har tatt fagbrev gjennom Menn i helse de siste årene, nå håper vi det blir enda flere.

Så kjære alle ansatte i hovedstadens sykehjem som tar imot de første helserekruttene fra Menn i Helse; ta godt imot dem, for byen vår trenger dem.

Powered by Labrador CMS