Oslo november 2005Fra en videregående skole.Fra klasserommet. Elever sitter på pulter.Skoletime. Vise finger'n til læreren. Forakt for læreren. Respektløs. Fuck you. Uro i timen. Mobbing av lærer.
Svært få saker om vold mot skoleansatte kommer for retten, til tross for at lærere har et særskilt vern mot vold og trusler i straffeloven.

Stadig flere meldinger om vold i Oslo-skolene

Antallet meldinger om vold i grunnskolen i Oslo fortsetter å øke. I fjor kom det inn 5624 avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolene.

Publisert

Det er en økning på 13 prosent fra året før, viser tall Utdanningsnytt har hentet inn fra utdanningsetaten.

Av disse betegnes 652 hendelser som alvorlige. 28 saker ble anmeldt. Det er for få, mener Marianne Lange Krogh, som leder Utdanningsforbundet i Oslo.

– At antallet totalt sett stiger, er bekymringsfullt, men jeg tror at flere av de alvorlige hendelsene burde vært anmeldt, sier Krogh.

Få saker anmeldt

I 2022 ble 29 saker i Oslo anmeldt. I 2021 var tallet 26.

Men svært få saker om vold mot skoleansatte kommer for retten, til tross for at lærere har et særskilt vern mot vold og trusler i straffeloven. De siste fem årene har 18 saker blitt prøvd for landets tingretter.

Powered by Labrador CMS