De første syklistene tar den nye gang- og sykkelbroen over universitetskrysset i bruk.

Ferden gjennom krysset ved Rikshospitalet har vært preget av flere ulykker for myke trafikanter. Nå skal ferden bli tryggere

Til nå har en av landets travleste gang- og sykkelveier gått via det svært trafikkerte universitetskrysset ved Rikshospitalet. — Fra nå av skal syklister og gående slippe å dele rundkjøringen med blålystrafikk, sier Statsbyggs prosjektdirektør om den nye gang- og sykkelbroen.

Publisert

Gang- og sykkelveien langs Ring 3 er en av de travleste i landet, med opp mot 3500 syklister i døgnet på det meste.

Til nå har ruten gått via en høyt trafikkert rundkjøring, universitetskrysset, der blant annet utrykningsbilene til Rikshospitalet kjører.

På torsdag åpnet den nye gang- og sykkelbroen, som vil gå over universitetskrysset.

— Trygg passering i et utsatt krysningspunkt

— Fra nå av skal syklister og gående slippe å dele rundkjøringen med blålystrafikk til og fra Rikshospitalet. I tillegg skal de slippe å dele veien med tung anleggstrafikk inn og ut av byggeplassen vår de nærmeste årene, sier Statsbyggs prosjektdirektør, Per Roger Johansen, i en pressemelding.

— Sykkelbroen har vært en spennende – og viktig – tilleggsoppgave til Livsvitenskapsbygget, som vi holder på med på nabotomten, sier Johansen.

Ordfører Marianne Borgen og prosjektdirektør Per Roger Johansen var godt fornøyd med den nye gang- og sykkelbroen.

Statsbygg overleverte den nye gangbroen til Statens vegvesen under den offisielle åpningen, som ordfører Marianne Borgen sto for.

— Denne broen oppfyller alle krav til en moderne og effektiv gang- og sykkelvei. Den bidrar til trygg passering i et utsatt krysningspunkt, der det har vært ulykker og kritiske situasjoner mellom harde og myke trafikanter, sier seksjonssjef Øystein Tandberg i Statens vegvesen.

Gang- og sykkelvei til fremtidig universitetsbygg

Broen er 170 meter lang, 7,5 meter bred, og har kostet 95 millioner kroner, melder Universitetets avis, Uniforum.

Broprosjektet er et av rekkefølgekravene som Statsbygg må oppfylle i forbindelse med oppføring av det nye Livsvitenskapsbygget ved Blindern, og er et bidrag til Vegvesenets målsetning om 25 prosents sykkelandel for reiser i Oslo.

Livsvitenskapsbygget, der Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus skal holde til, vil fylle 100.000 kvadratmeter med forskningsmiljøer innen kjemi, farmasi og livsvitenskap.

Bygget skal bli landets største universitetsbygning, og er en del av prosjektet Oslo Science City og er Universitetet i Oslos (UiO) største satsing noensinne.

Powered by Labrador CMS