Prinsesse Märtha Louise avbildet tidligere i år. En Oslo-mann er ilagt besøksforbud mot henne og døtrene.

Oslo-mann i 70-årene ilagt besøksforbud mot prinsesse Märtha Louise og døtrene

Blant annet skal mannen, som nå er ilagt besøksforbud, ha ringt en av prinsesse Märtha Louises døtre og utgitt seg for å være hennes avdøde far.

Publisert

Påtalemyndighetens begjæring om tingrettens kjennelse om fortsatt besøksforbud ble mandag behandlet i Oslo tingrett

Av kjennelsen kommer det frem at besøksforbudet, som ble forkynt for mannen 6. juni 2023, er gjeldende til 5. juni 2024. Besøksforbud skal gjelde for høyst ett år av gangen.

Siden 2014

I sommer skal mannen i 70-årene fra Oslo blant annet ha ringt en av prinsessens døtre og presentert seg som hennes far, avdøde Ari Behn, som gikk bort i 2019. Få dager før hadde Oslo-mannen oppsøkt boligen til prinsessen og barna.

Vedkommende er også tidligere ilagt besøksforbud mot prinsesse Märtha Louise og hennes tre døtre.

Helt siden 2014 har mannen med det retten beskriver som «ujevne mellomrom» vist tilsvarende adferd overfor prinsessen, ifølge kjennelsen.

Brutt flere ganger

TV2 skrev i 2017 at mannen hadde hatt et likelydende besøksforbud mot seg i tre år, men gjentatte ganger brutt dette.

«De rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert mannen, har antatt at han var psykotisk da han brøt besøksforbudet, og at han dessuten var psykotisk under observasjonen. Fordi mannen ikke er strafferettslig tilregnelig, henlegges sakene om tidligere brudd på besøksforbud», skrev kanalen.

Ikke lov til å oppsøke eller kontakte

Frem til juni neste år får ikke mannen på noe vis lov til å oppsøke, forfølge eller på annet vis kontakte noen av de fire eller være i nærheten av der de bor.

En person kan få ilagt besøksforbud dersom det er «grunn til å tro» at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, på annen måte krenke en annens fred eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person, fremgår det av straffeprosessloven § 222 a første ledd.

Powered by Labrador CMS