Da pasienten døde i mai i fjor oppdaget slektninger, idet de tok over avdødes bo, at det manglet 67.000 kroner.
Da pasienten døde i mai i fjor oppdaget slektninger, idet de tok over avdødes bo, at det manglet 67.000 kroner.

Underslo penger fra pasient ved sykehjem. Kort tid etter fikk sykepleieren jobb i en annen oslobydel

Reglene er klare - en ansatt i Oslo kommune som begår underslag skal normalt ikke få ny jobb i kommunen. Likevel fikk en sykepleier jobb i hjemmetjenesten etter å ha underslått 67.000 kroner fra en pasient på et sykehjem.

Publisert

Sykepleieren opparbeidet et nært tillitsforhold til en pasient ved sykehjemmet. Så nært ble forholdet at ledelsen, i strid med Oslo kommunes regler, lot sykepleieren disponere pasienten penger.

Da pasienten døde i mai i fjor oppdaget slektninger, idet de tok over avdødes bo, at det manglet 67.000 kroner.

Byrådsavdeling ga råd om å ikke gjøre noe

Sykehjemmet iverksatte undersøkelser og sykepleieren betalte tilbake 57.000, men unnlot å betale tilbake de siste 10.000 kronene. Den siste summen hadde sykepleieren brukt opp, var forklaringen.

Underslaget ble politianmeldt i juni i fjor og sykepleieren sa selv opp jobben ved sykehjemmet.

Da kontaktet sykehjemsetaten byrådsavdelingen for finans for å få klargjort hvilke reaksjoner som skulle rettes mot sykepleieren.

Ifølge Kommunerevisjonen var beskjeden fra Rådhuset å ikke iverksette en reaksjon, siden vedkommende selv hadde sluttet. Det eneste som ble gjort var å sende en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Oslo og Viken om sykepleierens autorisasjon.

Dømt til 60 dagers fengsel

Så kommer underlaget av penger fra sykehjemspasienten opp for Oslo tingrett. Her blir hen dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 15 av dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Vedkommende ble videre idømt 10.000 kroner i erstatning til avdødes bo, samt ilagt saksomkostninger med 5.000 kroner.

Men før dommen er sykehjemsetaten blitt kjent med at sykepleieren har søkt og blitt ansatt i hjemmetjenesten i en bydel.

— Bydelen opplyser at de ikke var kjent med dommen eller at det var en politianmeldelse med en pågående straffesak, skriver Kommunerevisjonen i innberetning om saken.

Kritiseres for manglende rutiner

— Bydelen opplyste videre at sykehjemmet ikke hadde gitt detaljert informasjon om hva saken mot sykepleieren gjaldt, utover at det var for tett involvering i en pasients økonomi, heter det i dokumentet fra revisjonen.

Denne gangen reagerer byrådsavdelingen i Rådhuset. Og det blir iverksatt umiddelbar avskjedigelse av den underslagsdømte sykepleieren. Nå får Oslo kommune kritikk fra revisjonen, som mener det ikke er gode nok rutiner.

— Det at vedkommende har sagt opp sin stilling er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan ilegge personalmessig reaksjon. Kommunerevisjonen vurderer at kommunen ikke har hatt et godt nok system for å ivareta disse forutsetningene i personalreglementet i denne saken, står det i den endelige innberetningen av saken.

Powered by Labrador CMS