– I flere saker fra videregående har ikke skolen gjort det den skal gjøre. Det er alvorlig, sier Statsforvalteren.
– I flere saker fra videregående har ikke skolen gjort det den skal gjøre. Det er alvorlig, sier Statsforvalteren.

Flere Oslo-elever enn før melder om mobbing på videregående skole. – Alvorlige saker

Til nå i år er det kommet tolv meldinger fra elever i videregående skoler i Oslo som opplever et dårlig skolemiljø – mot fem i fjor.

Publisert

– Mange av disse sakene er alvorlige. Det er saker som ofte har gått over lengre tid med pågående krenkelser, og elever som opplever at miljøet er utrygt og ekskluderende, sier seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Kjersti Botnan Larsen til Utdanningsnytt.

Mobbesakene på videregående får utvikle seg til å bli mer alvorlige fordi skolene ikke har gjort det de skal for å hjelpe elevene, ifølge Larsen.

– Når en elever melder fra om at de ikke har det trygt og godt, krever loven at rektor skal varsles og at skolen skal undersøke saken og sette inn tiltak for at eleven skal få det trygt og godt. I flere saker fra videregående har ikke skolen gjort det den skal gjøre. Det er alvorlig, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS