Aksjonister går i fakkeltog for sykehusene, og danner en ring rundt Stortinget.

Fakkeltog for norske sykehus dannet ring rundt Stortinget

Hundrevis av aksjonister som kjemper for å bevare sykehus over hele landet, gikk tirsdag kveld i fakkeltog rundt Stortinget.

Publisert

Representanter for helsepersonell, pasientforeninger og sykehusaksjoner ber Stortinget stoppe byggeprosjekter i Oslo i statsbudsjettet for 2024.

Flere steder er mange bekymret over helsevesenet og sykehusenes fremtid. Nye sykehusprosjekt i Oslo skaper blant annet frykt for at pengebruken vil gå utover helsevesenet i resten av landet.

Representanter for helsepersonell, pasientforeninger og sykehusaksjoner ber Stortinget stoppe byggeprosjekter i Oslo.

Gruppen Redd Ullevål sykehus ber Stortinget verne om Ullevål sykehus i statsbudsjettet for 2024. Bakgrunnen er at styret i Helse sør-øst har vedtatt å legge ned sykehuset og isteden bygge et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker.

I Helse nord har store investeringer til nye sykehusbygg vist seg å være lite lønnsomme, i tillegg til at regionen sliter med å rekruttere faste ansatte.

Det var på forhånd ventet at mer enn 1000 mennesker ville stille i fakkeltoget. Psykiateren Randi Rosenqvist var blant dem som møtte opp i fakkeltoget. Det var også Jan Bøhler, fylkesstyremedlem i Oslo Senterparti.

Jan Bøhler i front av fakkeltoget utenfor Stortinget.
Powered by Labrador CMS