DEBATT

– Vi frykter at flere elever kan ende opp på frafallsstatistikken og at de sosiale forskjellene forsterkes, sier skribentene.

– Skolebyråden får ikke skryt for dårligere elevresultater, kutt i skoleøkonomien og for å nedprioritere norsk og matte

Osloskolens dyktige lærere, rektorer og elever gjør så godt de kan, men har lenge stått alene uten støtte. Oslo Høyre mener det må tas krafttiltak i osloskolen for å hjelpe elevene som henger etter.

Publisert

Uansett hvordan SVs Inga Marte Thorkildsen forsøker å dekke over at pilene peker feil i osloskolen, kommer hun ikke unna at de sosiale forskjellene øker i osloskolen.

De siste årene har Høyre i regjering gitt Oslo over 900 flere lærere ved innføring av lærernormen. Allikevel er det langt flere Oslo-elever som sliter i lesing og regning på barneskolen.

Dårligere prøveresultater

De to siste årene har resultatene på nasjonale prøver gått ned, og det er særlig elever med foreldre med lav utdanning som faller fra. Blant Oslo-elevene som har foreldre med kun grunnskole/ingen fullført utdanning er nå 43 prosent på det laveste nivået i lesing på nasjonale prøver i 5. klasse. Nesten halvparten er på det laveste mestringsnivået i matte.

Kartleggingsprøvene som ble gjennomført før sommeren viser dessverre også at mange flere elever ligger under kritisk grense i lesing og regning i 1.-3. klasse. Dette er elever som burde få intensivopplæring og ekstra støtte, slik at de ikke mister mestringsfølelsen og faller etter.

Skolene og Mobbeombudet advarer

Da Høyre styrte Oslo klarte vi å bygge en osloskole med faglig sterke lærere og ledere om løftet elever, uavhengig av bakgrunn. Vi prioriterte grunnleggende lesing og regning i alle fag, og sørget for å kartlegge hvordan det gikk med elevene slik at kommunen kunne følge opp skoler med støtte og ressurser.

Nå forteller skolene om en skoleeier som ikke etterspør hvordan det går med elevene og hvilke faglige tiltak de har satt i gang. Mobbeombudet har varslet om dårlig læringsmiljø, flere elever henger etter og viktige satsinger kuttes. Høyre frykter at flere elever kan ende opp på frafallsstatistikken og at de sosiale forskjellene forsterkes.

Står alene og uten støtte

Å gi barna våre en god skolegang er avgjørende for å bekjempe ulikhet. Oslo Høyre mener det må tas krafttiltak i osloskolen for å løfte elevene som henger etter. Vi vil øke skolebudsjettene, styrke språkarbeidet i barnehagene, være tett på skolene med støtte og ressurser og ha flere kvalifiserte lærere. Vårt mål er at 9 av 10 skal fullføre videregående skole.

Osloskolens dyktige lærere, rektorer og elever gjør så godt de kan, men har lenge stått alene uten støtte. Hvis SVs skolebyråd forventer skryt fra Høyre for å ha oppnådd dårligere elevresultater, kuttet i skoleøkonomien og for å nedprioritere basisfagene norsk og matematikk, tar hun fryktelig feil.

Powered by Labrador CMS