Mange dokumenter hemmeligholdes ved innsyn i postjournalene. Illustrasjon: Kulturrådet

– Byrådet skal snu lukkethetskulturen de borgerlige etterlot seg. Oslo kommune trenger mer åpenhet

I disse dager gjennomfører Oslos kommunale etater trolig det aller største åpenhetsgrep en kommune i dette landet noen gang har tatt.

Publisert

Gjennom mange år var jeg i en massiv dragkamp med statsapparatet fordi jeg sloss for større åpenhet enn det øvrigheta aksepterte. Over flere år tilbragte jeg mange måneder i rettssalene og i et par måneder også i fengsel i Åkebergveien.

I den siste saken ble jeg frikjent av Høyesterett, etter mange rettsrunder. Høyesterett mente opplysningene jeg offentliggjorde ikke var hemmeligheter. Og i dag finnes mesteparten av disse opplysningene tilgjengelig på internett.

Og det er dette som er parallellen til bystyrets behandling av hvorvidt Oslo kommune bør ha egne regler for offentlighet.

Klokt å holde kjeft

Oslo kommune har aldri hatt noen reell åpenhetskultur. Joda, vi har i og for seg hatt mange gode vedtak, instrukser og sånt, men som i saksområdet med ansattes ytringsfrihet: reglene sier at de ansatte har rett til å ytre seg, men kulturen er allikevel slik at du har lov til å ytre deg, men du gjør likevel klokest i å holde kjeft. Det rødgrønne byrådet er tydelig på at sånn skal vi ikke ha det.

Jeg har ofte sagt, selvsagt litt tabloidisert, at bevisstheten om åpenhet er større i forsvarsstaben enn i Oslo kommune. Typisk nok: Oslos regler om offentlighet, som vi i dag skroter er for lengst forbigått av en relativt offensiv offentlighetslov. Staten har ligget milelangt foran oss. Egne kommunale regler har derfor bare rotet det til og sånn sett undergravet en offensiv praksis.

Et stort åpenhetsgrep

Det viktige er ikke vakre programerklæringer men praktisk politikk.

Ta eksempelet fra eldreomsorgen:

  • - Høyrebyrådet hemmeligholdte bemanning på sykehjemmene, SV-byråden innførte åpenhet
  • - Høyrebyrådet hemmeligholdte avviksrapportering på sykehjemmene, SV-byråden innførte åpenhet

Vi må akseptere innbyggerne innsyn, også der opplysningene kan avdekke svikt i offentlige tjenester. Ja, kanskje det nettopp der er viktig.

Kommunale virksomheter har postjournal på nett. Det rødgrønne byrådet tar dette videre: i disse dager legger etatene også selve den fysiske korrespondansen tilgjengelig på nett. Dette er trolig det aller største åpenhetsgrep en kommune i dette landet noen gang har tatt. Men bare en liten visitt til Rødt: et slikt prosjekt er ikke mulig uten forhåndsvurdering av det enkelte dokument.

Vi skal snu lukketheten

Presseorganisasjonene har, på mitt initiativ, kommet med innspill. Vi har fått kloke innspill, som vi fra SVs side selvsagt i hovedsak støtter, til en veileder byrådet skal utarbeide. Dette kan være et av flere tiltak for å snu den lukkethetsskuta borgerligheta etterlot seg etter 18 år ved roret i denne kommunen.

Som det heter i byrådserklæringa til det rødgrønne byrådet: «En forutsetning for et folkelig demokrati er åpenhet og at de politiske beslutningene ikke er for langt unna innbyggerne».  Vi er på vei, men har fortsatt en stor jobb å gjøre.

Powered by Labrador CMS