Her ligger inngangen til utestedet Ringnes bryggeri ønsker å åpne i Ringnes Park. Foto: Vegard Velle
Her ligger inngangen til utestedet Ringnes bryggeri ønsker å åpne i Ringnes Park. Foto: Vegard Velle

– Det er på tide å se framover i saken om ny pub i Ringneskvartalet

Publisert

Å komme i ettertid og si at man ikke var klar over at det var motstand blant beboerne mot ny bryggeripub i Ringneskvartalet, er rart. Men nå må vi se framover.

På et møte i Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen i bydel Sagene 30. november 2016 legger administrasjonen fram en orienteringssak for komiteen. Den handler om en bruksendring av lokaler i Thorvald Meyers gate 2a, som Ringnes AS har søkt om.

Denne orienteringen inneholder også at sameiene, barnehagen og beboere er negative til bruksendringen.

I diskusjonen som komiteen hadde, var politikerne i komiteen positive til at lokalet kom i ny bruk som bryggeripub - drevet av Ringnes, som har historisk tilknytning til stedet.

Fra politikerne i komiteen kom det ikke fram nye momenter, eller innvendinger, mot etableringen av bryggeripuben ut over de som bydelsadministrasjonen hadde anført i høringssvaret som ble lagt fram.

Bør følge med når man har et slikt verv

I denne komiteen sitter det altså politikere fra alle politiske partier som er representert i bydelsutvalget i bydel Sagene, også fra Rødt.

Å komme nå, i ettertid, og si at man ikke var klar over at det var motstand blant beboerne om denne bruksendringen, er litt rart.

Det kan jo være at man ikke følger med, men det synes jeg man burde når man er valgt til et slikt verv.

Men det kan også være at enkelte angrer på at de ikke tok til motmæle, og det er en fair sak. Men da bør man si det og ikke late som om vesentlige poenger var helt ukjent for en.

Nå må skjenkebevillingen diskuteres

Så kan vi godt bruke mye tid på å diskutere om bruksendringen av lokalene i Thorvald Meyers gate 2a ble politisk behandlet eller ikke. Det er jeg gjerne med på, men jeg tror ikke det er særlig fruktbart.

Bruksendringen er godkjent av Oslo kommune, om man liker det eller ikke. Saken er klaget inn for Fylkesmannen, og vi må vente på resultatet av denne klagen.

Det diskusjonen nå bør handle om er om Ringnes skal ha skjenkebevilling, eller ikke. Eller hva som skal til for at en skjenkebevilling er akseptabel for alle. Det er det vi kan gjøre noe med nå.

Hva må Ringnes gjøre?

Foreløpig har ikke Ringnes søkt om skjenkebevilling, så ingen vet hva den kommer til å inneholde. Men skal Ringnes behandles på samme måte som de andre serveringsstedene i Ringneskvartalet, serveringssteder som sameiene ikke har noen problemer med?

Eller skal Ringnes behandles på en annen måte? Hva skal til for at det blir akseptabelt med et skjenkested her? Hva må Ringnes gjøre? Hva kan beboerne bidra med?

Oppfordrer til samtale

Å bo og leve i en by betyr at vi må ta hensyn - og vi må tilpasse oss hverandre. Alle beboere har krav på nattero og trygge bomiljøer. Det jobber bydelens politikere med hver dag.

Men næringsdrivende skal også ha forutsigbarhet og faste rammer å forholde seg til. Det jobber også bydelens politikere med.

Hvis disse to tingene kommer i konflikt med hverandre så er det opp til oss alle, beboere, næringsdrivende og politikere å finne løsninger. Disse løsningene finner vi bare hvis vi snakker sammen. Det hjelper ikke å stå på hver sin topp og rope til hverandre.

Jeg oppfordrer derfor nok en gang alle parter til å snakke sammen for å se om det kan finnes løsninger. Jeg stiller meg gjerne til disposisjon for å få til slike samtaler, hvis partene ønsker det.

Powered by Labrador CMS