Kuriøse Oslo-annonser

Hvem går din stemme til i kommunevalget. Ta en titt på historien, la deg inspirere.

Valgets kval: Passivpartiet (ettermiddagsherrepartiet) eller køllesvingerpartiet?

Utvalget av partier var større i gamle dager. Vi kan ikke garantere at passivpartiet var aktive i politikken, men det er jo lov å fantasere.

Publisert
Christiania-Posten, 1862
Aftenposten, 1878
Hvor ble det av Køllesvingerpartiet? Aftenposten, 1884
Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for drama. Social-Demokraten, 1894
Da kvinnene fikk stemmeretten. Morgenbladet, 1912
Aftenposten, 1913
Tennis-partiet var nok et vestkantfenomen. Aftenposten, 1921
Arbeiderbladet, 1932

Til slutt, fra distriktspolitikken:

Romsdals Budstikke, 1913

I 1817 fantes det ikke bompengepartier, men misnøye mot avgiften nok utbredt. Bomsjefen i Drammen, Nils Nilssen, så seg nødt til å formane de reisende om betale umiddelbart ved passering:

Foranlediget af Nogle, som efter Anmodning have passeret gjennem Bommen og Porten paa Drammens Bro, uden derfor hver Gang at betale, men føre dem til Regning, som de ved Anfordring har nægtet at betale, hvormed jeg ej kan være tjent og mine Vilkaar ikke tillader mig at staae i Forskud for Nogen, saa er det jeg herved tilkjendegiver: at de fastsatte Bompenge maae betales strax ved Gjennemfarten. Drammens Tidende, 1817

Her ligger flere kuriøse Oslo-annonser. 

Skribent Håvard Mossige har i boken Erfaren Jomfru Ønskes Strax (som er til salgs) samlet kuriøse annonser fra 1770 til 1970. I denne ukentlige spalten er det gullkorn fra hovedstaden som graves frem fra glemselen.

 

Powered by Labrador CMS