DEBATT

Utbyttekronene fra Oslo-eide Hafslund bør tilfalle Oslos husholdninger, mener Lars Petter Solås.

– Hafslunds utbytter bør gå direkte til Oslos husstander

Vi i FrP foreslår å betale ut utbyttet fra Hafslund direkte til alle Oslos husstander. En ubyråkratisk fordeling på denne måten kan gi så mye som 7200 kr per husholdning. Det ville hjulpet mange pressede familieøkonomier.

Publisert

Regjeringen la i september frem forslag om skatteøkning for kraftprodusentene. For Oslo får det store konsekvenser med over 1 milliard mindre til neste års budsjett. Men også miljøet blir skadelidende når Hafslund må skrinlegge investeringer i mer vannkraftproduksjon.

Hafslund er Norges nest største kraftprodusent og er heleid av Oslo kommune. Strømmen de produserer kommer fra vannkraft. Den rene og miljøvennlige strømmen vi i Norge både har kunnet være stolte av og nyte godt av i generasjoner.

Blant de 80 vannkraftverkene Hafslund eier helt eller delvis er det mulig å øke produksjonen. Selskapet har planene liggende klare for ti milliarder i nye investeringer i eksisterende kraftverk. Dette er investeringer i økt strømproduksjon uten å bygge ut nye vassdrag.

Regjeringen tar fra Oslo kommune

Med en pågående strømkrise skulle man kanskje tro at Arbeiderpartiet ville legge til rette for økt produksjon, men det er det motsatte de nå gjør. Den massive skatteøkningen de påfører de offentlig eide vannkraftprodusentene, spenner bein på investeringer over hele landet. Paradoksalt nok gjøres dette av samme regjering som melder inn skjerpede utslippsmål til FN.

De aller fleste kraftprodusentene i Norge er offentlig eid. Det betyr at den skatteøkningen regjeringen vil innføre stort sett ikke rammer andre enn kommuner og fylkeskommuner. Arbeiderparti-regjeringen tar med andre ord penger fra kommunene for å fylle på i sitt eget budsjett.

7200 per husholdning

Oslo kommune har de siste årene fått store utbytter fra Hafslund. I år var det rekordstort på grunn av de høye strømprisene. Hele 1,9 milliarder kroner ble byens budsjett styrket med. Utbyttet er penger som kan komme byens innbyggere direkte til gode i en tøff tid når alt blir dyrere.

Vi i FrP har foreslått å betale ut utbyttet fra Hafslund direkte til alle Oslos husstander. En ubyråkratisk fordeling på denne måten kunne gitt så mye som 7200 kr per husholdning. Det ville hjulpet mange pressede familieøkonomier. Det ville ikke Arbeiderpartiet i Oslo være med på.

Oslos utbyttekroner forsvinner

Dessverre får vi verken utbetalinger til innbyggerne eller mer vannkraftproduksjon i årene som kommer. Summen av Arbeiderpartiets politikk i regjering og byråd er dårlig nytt for Oslo. Oslos utbyttekroner forsvinner inn i statsbudsjettet, og den miljøvennlig kraftproduksjon blir det ikke mer av.

Med Arbeiderpartiet både i regjering og byråd blir det mindre til velferd i Oslo og mindre miljøvennlig vannkraft til strømmarkedet. Heldigvis kan vi stemme dem ut av byråd om et år.

Powered by Labrador CMS