DEBATT

Maria Zähler og t-banen
Oslo FrP vil utvide T-banenettet til nytte for Oslo-folk flest. Vi vil ha mer tverrgående kollektivtrafikk. Dette kommer til å være en av våre aller viktigste saker fremover, sier Maria Zähler.

– FrP er de kollektivreisendes venn. Og nei, det er ikke noe nytt

Simon Frigessi og Ap må slutte å fortelle skrøner om de borgerliges kollektivengasjement. Vi er dypt frustrerte over at Ap nå ser ut til å ha avlyst ny sentrumstunnel i stillhet.

Publisert

Det er nesten komisk hvordan Arbeiderpartiet febrilsk prøver å skaffe seg et eierskap til kollektivsatsing i Oslo, samtidig som de prøver å så tvil om hvorvidt vi i de borgerlige partiene vil satse på kollektivtrafikken.

Det er greit å være uenig, men å kommunisere så uredelig som Aps bystyrekandidat Simon Frigessi gjør i sitt debattinnlegg i VårtOslo nylig, er litt underlig.

Å hevde at kollektivtrafikken kan bli nedprioritert dersom de borgerlige får flertall sammen etter valget, er bare så feil som det kan få blitt. Dette er ikke bare feil med tanke på FrPs programfestede politikk på området for neste bystyreperiode. Det er også historieløst.

Tilskuddene ble doblet

Sannheten er faktisk at FrP fikk gjennomført mange svært viktige ting for kollektivtrafikken i Oslo, da vi sist satt i byråd fra 2003 til 2011. FrP hadde samferdselsbyråden i hele denne tidsperioden. Peter N. Myhre satt som samferdselsbyråd fra 2003 til 2009, og Jøran Kallmyr satt fra 2009 til 2011.

I løpet av perioden ble tilskuddene til kollektivtrafikken nær doblet. Budsjettet for 2004 var på 1165 millioner kroner. I 2011 var det 2280 millioner (omregnet til 2022-kroner). I perioden 2003-2011 økte antall reisende i kollektivtrafikken med cirka 30 prosent.

Det var under FrP vi fikk bygget ferdig T-baneringen, med fire stasjoner; Nydalen, Storo, Sinsen og Løren. FrP skiftet ut hele T-banevognparken, med hele 360 vogner. Tog med to vogner ble skiftet ut med tog med seks vogner. Kapasiteten ble drastisk forbedret.

Doblet antallet T-baneavganger

FrP bygget om Holmenkollbanen til «T-banestandard», og det er kun derfor at man i dag får brukt trevogns vognsett der. Kolsåsbanen ble bygget om til «metrostandard», slik at den per i dag kan betjenes med seksvogns vognsett. FrP doblet antallet T-baneavganger fra fire til åtte avganger per time på de to linjene i Groruddalen, altså til henholdsvis Vestli og Ellingsrudåsen.

Det var FrP som innførte sanntidsinformasjon, og skjermer om bord i busser, trikker og T-banevogner, samt på stasjoner og holdeplasser. FrP innførte også automatisk signalprioritering, som gir buss og trikk prioritet i lyskryss.

FrP i byråd lobbet til og med for å få gjort kjøp av månedskort skattefritt. Her tok vi initiativ til et møte med daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV), som ble gjennomført i 2006. Halvorsen møtte ikke selv, og var representert ved statssekretær Geir Axelsen (SV). Møtet ledet ikke til noe. Her var det altså SV i regjering som var proppen, mens FrP i byråd kjempet for Oslos kollektivreisende.

Skrøner om sentrumstunnel

Det er spesielt at Simon Frigessi og Ap hevder at de rødgrønne vil fortsette å satse, for eksempel på å bygge sentrumstunnel. Her er kontrasten mellom Frigessis skriverier og Oslo Aps program markant. Fakta er nemlig at Oslo Ap ikke engang nevner sentrumstunnel i sitt valgprogram.

Dette står i sterk kontrast til Oslo FrPs program, som er særdeles tydelig når det kommer til kollektiv og T-bane, noe Frigessi pent hopper over i sin analyse av de borgerlige partienes kollektivpolitikk. FrP er ikke fornøyde – vi vil ha en mer effektiv og punktlig kollektivtrafikk, og vi kommer til å gjøre det til en prioritering.

Oslo FrP er kanskje det tydeligste partiet for å nettopp få bygget en ny sentrumstunnel for T-banen raskt. Vi er dypt frustrerte over at Ap nå ser ut til å ha avlyst ny sentrumstunnel i stillhet. Dette er kanskje et av de aller viktigste prosjektene for Oslo, som burde ha vært førsteprioritet blant kollektivsatsinger for ethvert byråd. Men her vet vi at Ap har prioritert ganske annerledes.

Har mye å være stolte av

Oslo FrP vil utvide T-banenettet til nytte for Oslo-folk flest. Vi vil ha mer tverrgående kollektivtrafikk. Dette kommer til å være en av våre aller viktigste saker fremover. Vi har mye å være stolte av historisk – og kanskje har vi ikke vært flinke nok til å skilte med det. Men den tiden er forbi. Oslo FrP er et kollektivparti – og ingen skrøner fra Ap kan ta det ifra oss.

Høyre, Venstre og FrP er ulike partier. Men fra FrPs side så tror vi at det vil bli mulig å finne sammen. Og vi vet også at det å satse på kollektivtrafikk, er noe vi på borgerlig side er helt enige om. Vi har gjort det før. Vi skal gjøre det igjen. Og det er på høy tid.

Powered by Labrador CMS