DEBATT

Her står politiet på taket ved Tøyen torg og tar bilder under demonstrasjonen mot SIAN nylig.

– Driver politiet fortsatt med ulovlig, politisk overvåking?

At ytre høyre overvåker politiske motstandere, er gammelt nytt. At representanter for EPO, det såkalte dialogpolitiet, opptrer maskert mens de systematisk fotograferer demonstranter på Tøyen torg, må sies å være mer opptidsvekkende.

Publisert

Lørdag 2. april deltok vi på motdemonstrasjonen mot Stopp Islamiseringen av Norge på Tøyen torg. Tilsynelatende drev politi og fascister samme aktivitet på torget - fotografering og filming av antirasistiske demonstranter.

At ytre høyre overvåker politiske motstandere, er gammelt nytt. At representanter for EPO, det såkalte dialogpolitiet, opptrer maskert mens de systematisk fotograferer demonstranter, må sies å være mer opptidsvekkende. Hva skal dialogpolitiet med disse portrettene?

Er det en fortsettelse av den ulovlige, politiske overvåkingen som Lund-kommisjonen avdekket på 90-tallet? Hvis ikke - hva er det lovlige grunnlaget for den systematiske registreringen av deltakere på en lovlig demonstrasjon?

OSLOPOLITIET SVARER

Det er ikke Dialoggruppa ved oslopolitiet som utfører dette arbeidet, de har dialog med arrangør og motdemonstranter.

Politiet har en viktig rolle i å tilrettelegge og beskytte ytringsfriheten, samt ivareta ro og orden.

Politiet har som oppgave å forhindre ordensforstyrrelser og vold, og verktøyene i denne skuffen kan også omfatte bruk av foto og video.

Politiet kan ta foto av helt spesifikke personer som er kjent av politiet, og som har et handlingsmønster som er gjenkjennelig for ordensforstyrrelse og voldsutøvelse. Det tas ikke foto av andre personer. Ingen av fotoene blir registreres i politiets systemer, og bildene blir destruert etter kort tid.

Her er et lite utdrag fra tidligere sak hos Spesialenheten for politisaker.

"Politiet kan etter Politiloven §7 og § 11 fjerde ledd iverksette forskjellige tiltak for å oppnå formålet om opprettholdelse av ro og orden såfremt situasjonen tilsier dette. Politiet kan om nødvendig frata demonstrantene gjenstander, herunder flagg og flaggstenger. Fotografering av deltakerne er et tiltak som kan benyttes under disse omstendighetene. Det kan også være et preventivt tiltak for å hindre at ulovligheter blir begått."

Powered by Labrador CMS