DEBATT

Jeg vil at Oslo skal være en by for alle. Når byrådsavdelingen velger å innføre en aldersgrense på ledsagerbevis, skaper de utenforskap, sier Simen Bondevik

– Hvorfor utestenger Oslo barn med nedsatt funksjonsevne?

Jeg kunne nesten ikke tro mine egne øyne da jeg leste i et innbyggerforslag at “Byrådsavdelingen har bestemt at barn under sju år ikke lenger skal få ledsagerbevis”. Har de virkelig tatt et aktivt valg om å stenge barn med nedsatt funksjonsevne eller sykdom ute fra viktige samfunnsarenaer?

Publisert

Fakta: ledsagerbevis

Ledsagerbevis betyr at personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne og med behov for hjelp eller følge kan ha med en ledsager gratis eller rimeligere. For mange med nedsatt funksjonsevne eller sykdom gir dette mulighet for likeverdig deltagelse i byen.

I frustrasjon sendte jeg en henvendelse til kommunen for å sjekke hva som hadde skjedd. Stemmer det virkelig at en slik diskriminerende aldersgrense er innført? Og hva er eventuelt argumentasjonen for det?

Til svar fikk jeg at byrådsavdelingen anbefaler at Oslo kommune følger de veiledende nasjonale retningslinjene for tildeling, som sier at nedre aldersgrense for søkere normalt er åtte år.

Ekskluderer og utestenger

Dette svaret gjorde ikke akkurat frustrasjonen min noe mindre. Hvis Oslo virkelig skal være en by hvor alle føler seg velkommen og kan leve frie liv, så må også barn med nedsatt funksjonsevne inkluderes. Med en slik aldersgrense gjør byrådsavdelingen det motsatte: de ekskluderer og utestenger.

Det er fullt mulig å ikke ha noen aldersgrense. En rekke kommuner har den siste tiden, etter iherdig innsats fra blant annet Løvemammaene, fjernet den nedre aldersgrensen for ledsagerbevis. Vi i Partiet Sentrum mener Oslo bør gjøre det samme.

Ledsagerbevis er en viktig ordning for mange familier og enkeltmennesker i byen vår. Det gjør at personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge kan ha med en ledsager gratis eller rimeligere på for eksempel kulturarrangementer. For veldig mange med nedsatt funksjonsevne eller sykdom gir dette mulighet for likeverdig deltagelse i lokalsamfunnet vårt.

Et reelt behov

Ledsagerbevis deles selvsagt ikke ut for moro skyld, men til de av oss som har et reelt behov for hjelp og assistanse. Og dette behovet er det selvsagt mange barn under sju år som også har. Å være foreldre til barn med sykdom eller nedsatt funksjonsevne fører ofte med seg flere utfordringer. La oss ikke som politikere gjøre det vanskeligere enn nødvendig.

Som Hanne Høglind så godt skriver i innbyggerforslaget: “Barnets behov er like fullt til stede selv om barnet er ungt, og særlig for familier med flere barn er det utfordrende å tilrettelegge for alle barna når ett av barna trenger en voksenperson for å delta”.

En by for alle

Dette burde ikke være en vanskelig sak for de fleste politikere i Oslo å stille seg bak: alle barn skal være velkommen og inkludert i byen vår. Derfor må vi fjerne aldersgrensen byrådsavdelingen nå har innført på ledsagerbeviset. Det kommer Partiet Sentrum til å fremme som en av våre første saker hvis vi blir valgt inn i bystyret.

Jeg vil at Oslo skal være en by for alle. Når byrådsavdelingen velger å innføre en aldersgrense på ledsagerbevis, skaper de utenforskap. Selv om både Oslo kommune og den norske stat har en lang tradisjon for å føre en diskriminerende politikk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det ingen grunn til at det skal fortsette.

Powered by Labrador CMS