DEBATT

Helsebyråd i Oslo, Saliba Andreas Korkunc
Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc forteller her om sine politiske ambisjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

– Det nye byrådet vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal leve mest mulig selvstendige og aktive liv

Du skriver at det nye byrådet har bestemt «seg for å vrake FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)». Det er ren fiksjon.

Publisert

Vi skal bidra til at hverdagen blir så god som mulig og at systemene tilpasses menneskene, ikke at menneskene skal tilpasse seg systemene. Byen skal bli mer tilgjengelig og universelt utformet enn den er i dag.

Byrådserklæringen er klar på at kommunen skal stille tydeligere krav til universell utforming, og at vi skal gå foran som et godt eksempel. I forrige bystyreperiode vedtok et enstemmig bystyre en strategi for universell utforming av Oslo kommune. Den skal vi følge opp.

Usaklig kritikk fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet varslet etter byrådsskiftet at de skal være en konstruktiv opposisjon til det nye byrådet. Bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet Jon Reidar Øyan har så langt ikke bidratt til det.

I et innlegg i VårtOslo skriver Øyan at det nye byrådet har bestemt «seg for å vrake FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)». Det er ren fiksjon fra Øyan og selvsagt ikke riktig. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ligger til grunn for byrådets politikk.

Norge er folkerettslig bundet til FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og en stor del av arbeidet med å oppfylle disse forpliktelsene skjer ute i kommunene. Selv om det ikke er eksplisitt nevnt i byrådsplattformen, ligger dette til grunn for byrådets politikk.

Det politiske spillet Øyan driver med er lite konstruktivt. Kuttet han viser til var en bevilgning Arbeiderparti-byrådet i hui og hast vedtok uken før de gikk ut av byråd, vel vitende om at satsningen aldri ville bli gjennomført. Hvis dette var så viktig for Arbeiderpartiet, hvorfor ventet de helt til de visste det ikke ville bli vedtatt med å foreslå satsingen?

Ønsker BPA-ordning som treffer 

En prioritert oppgave for dette byrådet er å se på oppgavefordelingen mellom bydelene og kommunen sentralt. En del av dette arbeidet vil være å se på BPA-ordningen og etablere en sentral bestillerenhet for BPA (rukerstyrt personlig assistanse). Målet er å sikre mer likeverdige tjenester for innbyggerne i Oslo.

I tilleggsinnstillingen til neste års budsjett foreslår vi å sette av midler til å utrede dette nærmere. Vi ønsker at denne ordningen skal bli så god som mulig, og derfor har vi også foreslått å sette av midler til å sikre oss medvirkning av de som er omfattet av BPA-ordningen.

Det nye byrådet i Oslo setter mennesket først. Vi ønsker at kommunens tilbud skal organiseres med utgangspunkt i hva innbyggerne trenger.

Powered by Labrador CMS