DEBATT

Fremskrittspartiet ønsker å redusere helsekøene. Vi vil ta i bruk all kapasitet i hele helse-Norge, både private og offentlige aktører, sier Arne - Rune Gjelsvik fra Vestre Aker FRP.
Fremskrittspartiet ønsker å redusere helsekøene. Vi vil ta i bruk all kapasitet i hele helse-Norge, både private og offentlige aktører, sier Arne - Rune Gjelsvik fra Vestre Aker FRP.

Etter nedskjæringer ved Oslo Universitetssykehus: - Regjeringen setter Oslos innbyggere i fare

14 sykepleiere ved Oslo Universitetssykehus har levert oppsigelse, og ytterligere fem har varslet at de vil gjøre det samme. Alle de ansatte er intensivsykepleiere ved hjerteavdelingen. De økonomiske nedskjæringene har sin bakgrunn i regjeringens kutt i økonomien til sykehusene. For Oslos innbyggere bidrar dette til en mer utrygg hverdag.

Publisert

14 sykepleiere ved Oslo Universitetssykehus har levert oppsigelse, og ytterligere fem har varslet at de vil gjøre det samme. Bakgrunnen for masseoppsigelsene er uenigheter med ledelsen knyttet til økonomiske nedskjæringer ved sykehuset, ifølge TV2. Oslo Universitetssykehus har tidligere varslet planlagte kutt tilsvarende rundt 500 årsverk.

Alle de ansatte er intensivsykepleiere ved hjerteavdelingen. De økonomiske nedskjæringene har sin bakgrunn i regjeringens kutt i økonomien til sykehusene.

For Oslos innbyggere bidrar dette til en mer utrygg hverdag. Spesielt for pasienter med hjerteproblemer og for deres familier er dette alvorlig, og gir disse av våre innbyggere ekstra og unødvendige bekymringer.

Bryr seg ikke om Oslos innbyggere

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget bryr seg rett og slett ikke om Oslos innbyggere. Det hjelper ikke hva deres respektive lokallag i hovedstaden, Oslo Ap, Oslo Sp og Oslo SV måtte mene. De har åpenbart ingen innflytelse på egen regjering.

Fremskrittspartiet ønsker å redusere helsekøene. Vi vil ta i bruk all kapasitet i hele helse-Norge, både private og offentlige aktører.

Pasienten skal kunne velge hvilket behandlingssted de vil bli behandlet på, og offentlig finansiering skal følge pasienten enten valget blir behandling ved offentlig eller privat sykehus.

Mange grunner til å velge private tilbud

Det kan være flere grunner til at man ønsker å velge et privat tilbud. Det kan handle om at behandlingsstedet har særskilt kompetanse, kortere ventetid eller kortere reisevei. Fremskrittspartiet mener alle skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av hvor mye penger man har.

Det betyr at alle skal få lov og mulighet til å velge et privat tilbud. Det reduserer helsekøene og gir pasientene valgfrihet. Den ledige kapasiteten hos landets behandlingssteder varierer fra sted til sted, og fritt brukervalg gir mulighet for å velge behandling der ventetiden er kortest.

Fritt behandlingsvalg må utvides

Fritt behandlingsvalg må utvides til å gjelde flere områder, og FrP foreslo i vårt alternative budsjett for 2021 å utvide ordningen til også å gjelde røntgen, MR og CT.

Fremskrittspartiet mener det viktigste for planlegging og dimensjonering av nye sykehusbygg er at beregningene gjøres ut fra forventet befolkningsvekst og behovet for sykehustjenester i fremtiden.

Samtidig kan vi ikke se bort fra de endringer i behandlingsmetoder, effektivisering og ny teknologi. Fremskrittspartiet er også opptatt av at sykehusene må ha et godt kollektivtilbud og nok parkeringsplasser til både ansatte, pasienter og pårørende.

Powered by Labrador CMS