DEBATT

Oslo 20230127. Demonstrasjon mot nedleggelsen av ABC-enheten og flere kutt i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Markeringen finner sted på Eidsvolls plass i Oslo fredag.Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Det har oppstått en prekær situasjon ved Oslo universitetssykehus. Her fra demonstrasjonen mot nedleggelsen av ABC-enheten.

– Uforsvarlige kutt skaper nå en prekær situasjon hos Oslo Universitetssykehus

Jeg blir opprørt over at styret i Oslo Universitetssykehus ikke tar den klare bestillinga fra regjeringa som de ekstra midlene skal gå til; nemlig at pasientenes helsetilbud sikres. Det er stor grunn til å frykte at aktiviteten går ned og behandlingstilbud svekkes.

Publisert

Ingenting tyder på at Oslo Universitetssykehus vil stoppe det planlagte kuttet på 500 årsverk bare i år, til tross for at regjeringen har varslet 2,5 milliarder ekstra til landets helseforetak.

Nå melder flere medier at de ansatte ved sykehuset rømmer.

Det er totalt uansvarlig at styret i Oslo Universitetssykehus i stedet for å skjerme pasientene for kutt i behandlingstilbudet, velger å bruke de ekstra midlene fra regjeringa til gigantprosjektet på Gaustad. De velger å kutte for å spare seks milliarder og «effektivisere» ti prosent bare for å få bæreevne til nye bygg.

Jeg blir opprørt

Jeg blir opprørt over at styret i Oslo Universitetssykehus ikke tar den klare bestillinga fra regjeringa som de ekstra midlene er; nemlig at pasientenes helsetilbud skal sikres. Det er stor grunn til å frykte at aktiviteten går ned og behandlingstilbud svekkes, og med det økte ventelister og svekket kvalitet.

Dette rammer pasientene i Oslo, men går også ut over Oslo kommune.

Senterpartiet fremmer i bystyret nå forslag om at kommuneadvokaten må vurdere hvorvidt staten og eventuelt kommunen bryter sine rettslige forpliktelser om forsvarlig helsehjelp eller beredskap overfor innbyggerne.

Lang kuttliste

Vi har allerede sett at ansatte sier opp på grunn av varslede kutt, som etter varsling om nedleggelse av ABC-klinikken og sommerstenging av thoraxkirurgisk avdeling (hjerte/lunge/arterie.)

Det er store bekymringer knyttet til hva mer som kan komme til å kuttes, særlig kutt i psykisk helsevern for barn og unge, med halvering av dagtilbudet til de sykeste barna. Det skal også kuttes i spesialklinikker for voksne med spiseforstyrrelser, tvangslidelser og personlighetsforstyrrelser.

Spesialavdelingen for tidlig psykosebehandling skal legges ned, det kuttes i behandlingen til ruspasienter og antallet DPS-senger reduseres. Det også kjent at fødetilbudet vil bli redusert med 2-4 fødestuer og ABC-klinikken legges ned.

Det skal tas store kutt i akuttklinikken som skal redusere med 80 årsverk totalt. Akuttberedskapen på Aker sykehus skal stenges i helgene, det betyr at dersom det skjer noe akutt med pasienter innlagt på Aker, må personalet kontakte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, og pasientene transporteres til Ullevål med ambulanse.

Barneintensiven på Ullevål skal legges ned, og det skal kuttes i antall anestesileger på Ullevål. Det vil gi redusert aktivitet, beredskap og økt arbeidspress.

Kan bli kutt i mange år fremover

Dette er både en prekær situasjon og en situasjon som vil vedvare over mange år og trolig forverres. Det er på det rene at Oslo Universitetssykehus velger å gå videre med planer der det vil bli nødvendig med en rekke innsparinger og behandlingskutt i mange år fremover for å finansiere nye bygg.

Disse innsparingene skal skje parallelt med store utbyggingsprosjekter med erkjent stor økonomisk og faglig risiko, noe som vil kunne føre til ytterligere svekkelse av tilbudet til befolkningen i kommunen fremover.

Må løfte frem bekymringene

Senterpartiet foreslår derfor:

Bystyret ber byrådet gå i dialog med staten og løfte Oslo kommunes bekymringer overfor staten og rapportere tilbake til bystyret snarest.

Bystyret ber byrådet gi Kommuneadvokaten og Kommunelegen i oppgave å vurdere hvorvidt staten og eventuelt kommunen bryter sine rettslige forpliktelser om forsvarlig helsehjelp eller beredskap overfor innbyggerne. Dette legges fram snarest. Byrådet skal orientere bystyret om fremgangen i dette arbeidet kontinuerlig frem til saksfremlegg.

Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en sak om hvordan Oslo kommune eventuelt må kompensere for det redusert helsetilbud ved Oslo Universitetssykehus snarest.

Powered by Labrador CMS