DEBATT

For mange barn og unge betyr mangelen på en midlertidig ishall at de må slutte på idretten de elsker. Hasle-Løren mister spillere, og får heller ikke rekruttert nye. Det er helt krise for klubben, sier Anita Celine Nymark fra Folkets Parti.
For mange barn og unge betyr mangelen på en midlertidig ishall at de må slutte på idretten de elsker. Hasle-Løren mister spillere, og får heller ikke rekruttert nye. Det er helt krise for klubben, sier Anita Celine Nymark fra Folkets Parti.

— Bystyret bør sikre barnas beste ved å vedta midlertidig hall på Hasle/Løren i påvente av ny ishall

Byggeperioden tar minst to til tre år, og kommunen har ikke planer for en midlertidig ishall. Uten en midlertidig ishall er det fare for at hockeyklubben dør ut.

Publisert

Gleden var stor i Hasle-Løren og ishockey-Norge da beslutningen ble tatt at Løren ishall skulle rives, og en ny ishall settes opp. Byggeperioden er anslått til 2-3 år.

Løren ishall har vært moden for riving lenge. At Hasle-Løren nå får en ny ishockeyarena burde være en gledelig nyhet, men under overflaten ligger det en bekymring. For hvor skal barna spille mens den nye ishallen bygges?

Jeg mener det må legges til rette for en midlertidig hall. Saken skal opp i Oslo bystyre neste uke.

Opplever at barnas beste ikke er ivaretatt

Refstad-barna er blitt busset i fire år til skolen allerede. Nå vil byråden at barna i tillegg skal busses til og fra trening i minibusser.

Hverdagen går opp i limingen. Koordinering, tiden og belastningen stiger. Usikkerheten og mangel på trygghet melder seg. Dette kan bli kostbart i form av frafall.

Vi må sikre involvering og råd fra nærmiljøet i store prosesser for å ivareta barnas beste. Dette prosjektet berører unge barn som skal sikres gode og trygge rammer over en lengre tidsperiode. Har byråden satt seg inn i behovene til barna?

Har byråden glemt å konsekvensutrede?

Har idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) glemt å konsekvensutrede midlertidige løsninger? Nærmiljøet opplever ikke at deres bekymringer blir tatt på alvor.

Det skal ikke rokkes i barns tilhørighet, trygghet og sosiale relasjoner med dårlige løsninger som ikke ivaretar barnas behov. Her må byråden gå i dialog med nærmiljøet som kjenner til klubbene, relasjonene og behovene.

Det er store planer for utbyggelse av Løren som et tettsted i løpet av de neste ti årene. I denne perioden har vi en forpliktelse. Det er å ivareta bydelens innbyggere. Vi må kjøre demokratiske prosesser, med reelle muligheter for å kunne påvirke.

Hva skal vi med ny ishall om den blir stående tom?

Den nye ishallen skal bygges på den eksisterende tomten. Det betyr at mange barn og unge mister sitt lokale idrettstilbud. To-tre år uten en isflate for Hasle-Løren vil effektivt ta knekken på en historisk ishockeyklubb i Norge.

Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Shuttlebusser som kommunen har planlagt vil på ingen måte ivareta tilhørighet, mulighet for å delta, de sosiale relasjonene som bygges over tid med barn, foresatte og idretten.

En midlertidig hall er løsningen

Vi ønsker at det settes opp en midlertidig hall slik det ble gjort da nye Jordal Amfi ble bygget. Hvor er viljen hos byråden?

Nå må politikere og byråden stå sammen med lokalmiljøet, og dra i samme retning. Vi må redde idrettsgleden. Bystyret bør stå sammen for barna, og vedta en midlertidig hall når saken kommer opp til behandling neste uke.

Powered by Labrador CMS