DEBATT

Rødt mener bemanningen må styrkes umiddelbart, og de ansatte må ha kompetanse som er i tråd med pasientenes behov, sier Siavash Mobasheri, Maren Rismyhr, Ylva Holm Torsteinson.

- Tilstanden ved helsehusene krever strakstiltak

Det haster med å få på plass flere ansatte i helsehusene. Kommunens fire helsehus tar imot langt flere og sykere pasienter enn tidligere. De er i dag åpenbart underbemannet i forhold til oppgavene sine.

Publisert

Helsehusene ble opprettet for å avlaste sykehusene. Spesialisthelsetjenesten skriver ut pasientene langt raskere enn før. Eldre pasienter som ofte har flere diagnoser, trenger komplisert behandling, tilsyn og pleie etter utskrivning.

Tidligere ville de fått bli på sykehuset for slik behandling. Nå er dette helsehusenes oppgave. Sånn sett er helsehusene blitt små lokale sykehus, men uten sykehusbemanning.

Når det viser seg at én sykepleier har vært alene om ansvaret for 24 pasienter på vakt, har dette gått altfor langt, og vi har fått uforsvarlige tilstander.

Bemanningen må styrkes

Rødt mener bemanningen må styrkes umiddelbart, og de ansatte må ha kompetanse som er i tråd med pasientenes behov. Et viktig strakstiltak må være å tilby de mange deltidsansatte fulle stillinger. Samtidig må en tilby tilkallingsvaktene faste stillinger i den prosentstillingen de måtte ønske.

De ansatte er helsesektorens viktigste ressurs. Unge søker seg til yrker innen helsesektoren fordi dette oppfattes som meningsfulle jobber. De ønsker å være til hjelp og nytte for gamle og syke som trenger deres yrkeskompetanse.

Da vil de søke dit hvor arbeidsmiljøet er godt, hvor kompetansen din blir satt pris på og hvor du får mulighet til å gjøre en god jobb.

Trenger en snuoperasjon

På denne ukas helsehus-høring la byrådsleder Raymond Johansen vekt på at vi framover vil ha en stor mangel på helsepersonell i Oslo. Da bør han forstå at kommunen må tilby arbeidsplasser med gode arbeidsforhold for å få søkere til ledige stillinger.

Den siste tida har vi fått høre om ansatte som gruer seg til å gå på jobb, mens andre kan sitte i bilen og gråte etter endt arbeidsdag, fordi de opplever å ikke strekke til overfor pasientene. Da forstår vi at det trengs en kraftig snuoperasjon.

Skal kommunen klare å tiltrekke seg søkere, må de ansatte få forsvarlige arbeidsforhold. De må få mulighet til å gjøre en jobb de kan være stolte av, og de må gis mulighet til kompetanseutvikling. De som står pasientene nærmest, må ivaretas slik at de trives og forblir i yrket.

Handling, ikke utredninger

Om byrådslederen og vår nye helsebyråd lurer på hvordan vi skal komme videre, vil Rødt råde dem til å lytte til de som daglig står pasientene nærmest ute på helsehusene og deres organisasjoner.

Sykepleierforbundet har lenge meldt fra om ubesatte vakter, og har sammen med Fagforbundet Pleie og omsorg lenge jobbet for flere heltidsstillinger og varslet om den store skaren av tilkallingsvakter som bør erstattes med fast ansatte.

Det trengs ikke flere vurderinger og utredninger. Det må handling til. Helsehusene trenger flere ansatte og økt kompetanse nå. Det må til for at byens syke eldre skal bli ivaretatt og få den helsehjelpa de har krav på.

Powered by Labrador CMS