De tradisjonsrike Stålverkshallene på Ensjø er planlangt revet, men kunne blitt omregulert til lokale aktivitetshus. Foto: Per Øivind Eriksen

– Hva skjer med parkdragene og stålverkshallene på Ensjø. En oppsummering

Stålverkshallene på Ensjø kunne bli konserthus, fotografihus, kino eller mathall. Det ville gi nærområdet et bedre tilbud.

Publisert

Status på parkdragene på Ensjø har ikke bare vært en sak i VårtOslo og i lokalmiljøet, men også i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo. Den triste sannheten er nok at kommunen neppe klarer å jobbe raskt nok til å få parkene på plass før sommeren, uansett hva vi vedtar. I tillegg henger parkbyggingen sammen med de andre byggeprosjektene på Ensjø.

Byutviklingskomiteen i bydelen nå har bedt de kommunale etatene lage oppdaterte tidsplaner og holde et informasjonsmøte. Her kan jeg gi en slags oppsummering av hva som har skjedd, hva som skjer og hva som er planlagt fremover.

Det som har skjedd har i stor grad fulgt tidsplanene i dokumentet «Status offentlige tiltak» på «Slik bygger vi Oslo» sin side om Ensjøbyen. Parkdragene det er snakk om, Petersborgaksen og Vestre og Østre parkdrag, er her bare markert med «senere».

Et år med rivning og byggegroper

Men søndre del av Petersborgaksen og Østre parkdrag kan det bli fart på nå. Det er pågående regulerings- og byggesaker, blant annet for søndre halvdel av ellipsen i Gladengveien. Hvis utbyggerne blir enige med etatene og politikerne, så kan disse settes i gang. Nedsiden er at det kommer til å ta minst et år med heisekraner og byggegrop fra de blir enige til ting er på plass.

Nordre del av Petersborgaksen og Vestre parkdrag skjer det neppe noe med før dagens eiere av stålverkshallene bestemmer seg for å flytte ut. For øyeblikket er hallene regulert til det samme som naboblokkene, altså boliger, så der kan det vente en større rivnings- og byggeprosess.

Etter min mening ville det vært bedre for Ensjø om hallene kunne gjenbrukes til en eller flere aktiviteter til glede for innbyggerne.

Rundt Stålverkshallene er det planlagt parkdrag. Men hva som skjer med de grønne områdene, virker i det blå. Foto: Per Øivind Eriksen

Stålverkshallene burde ikke rives

Gamle Oslo MDG ønsker at hallene skal bestå og få en annen bruk. De har et potensial til å bli konserthus, fotografihus, kino, mathall eller, for den saks skyld, Norges største modelljernbane. Det ville ikke bare gi et bedre tilbud til nærområdet, det ville også ivareta noe av det historiske særpreget ved Ensjø og gi en grunn for andre til å besøke Ensjø. I tillegg ville parkdragene kunne realiseres raskere.

Om reguleringsplanen skal gjennomføres, står vi foran rivning, heisekran og byggegrop. En bevaring og ombygging kan også ta tid, men vil da skje mer på innsiden av bygget, mens parkdragene kommer på plass på utsiden.

Jeg skulle gjerne ønske at hallene kunne åpnes mer, med vinduer og kanskje et område med uteservering mellom de korte hallene og Petersborgaksen.

Powered by Labrador CMS