DEBATT

Robert Sørensen og elsparkesykler
Robert Sørensen har flere ganger opplevd å bli kjørt ned av elsparkesykler på fortauet. Nå vil han at elsparkesyklene skal holde seg i veien eller sykkelfeltet.

– Det bør innføres et generelt forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau

– Jeg er pensjonist og går langt og ofte på byens fortauer. Jeg opplever daglig, det er ikke tull, å bli kjørt ned av elsparkesykler.

Publisert

Byrådet vil myke opp reglene for elsparkesykler. De vil tillate flere og oppheve nattforbudet.u

Det er ikke uproblematisk, men det jeg er opptatt er at elsparkesykler bør forbys fra byens fortau. I dag utgjør de en fare for fotgjengere, spesielt små barn og pensjonister.

Blir kjørt ned

Jeg er pensjonist - går mye, langt og ofte på byens fortau. Opplever daglig, det er ikke tull, å bli kjørt ned av elsparkesykler.

Kommer de bakfra, hører jeg dem ikke, jeg har ikke kontroll. Det gjør meg spesielt utsatt. Jeg er ikke alene om dette, eldre har ofte redusert hørsel.

I dag har elsparkesyklister lov til å kjøre på fortau, på fotgjengernes premisser. Jeg vil påstå at ni av ti av disse syklistene bryter denne regelen. Overtredelser blir aldri eller svært sjelden påtalt av politi.

Hvorfor ikke i sykkelstien

Hvorfor, som andre motoriserte kjørende, henvises de ikke til gata, hvor vi har mange sykkelstier? Daglig observerer jeg elsparkesykler på fortau der det rett ved siden av er en egen sykkelsti, hvor syklistene farer forbi, også elsyklister.

Fravær av håndheving er for så vidt forståelig, ut fra politiets ressurssituasjon. Men denne delen av lovverket er basert på en stor grad av skjønn som gjør håndheving nærmest umulig: Hva er aktsom ferdsel?

Farlig

Jeg vil anmode byrådet om å løse dette som oppfattes av svært mange, spesielt eldre og barnefamilier, som farlig. Det bør innføres et generelt forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau.

På kombinerte sykkel- og fotgjengerveier og -stier, som vi spesielt har i byens parker og andre friluftsområder, bør det generelle varsomhetskravet opprettholdes.

Powered by Labrador CMS