DEBATT:

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener drosjenæringa kan reddes dersom den reguleres skikkelig.

- Drosjenæringa i Oslo må reguleres, ikke la seg styre av lønnsomhetsalgoritmer

— Vi bør ikke overlate drosjemarkedet til selskaper som heller lar seg styre av algoritmer enn av spillereglene i arbeidslivet, mener Raymond Johansen.

Publisert

Søndag 1. november dereguleres drosjenæringen i Norge. Kommunene får ikke lenger mulighet til å regulere drosjemarkedet, og terskelen for hvem som kan kjøre drosje og hvem som kan drive et drosjeselskap reduseres. Drosjenæringen har allerede brutt sammen i mange storbyer utenfor Norge etter liknende dereguleringer. Nå kan samme feil gjøres her hjemme.

Oslotaxiene har for få kunder

Det betyr noe hvem som kjører bestefar til sykehuset og unger med funksjonsnedsettelser til skolen. Det betyr noe hvem som kjører deg hjem fra byen. Og drosjenæringen betyr masse for Oslo. Det er mange arbeidsplasser. I Oslo har drosjene en omsetning på over to milliarder kroner.

De siste tiårene har ventetiden mellom hver passasjer blitt lenger. Flere drosjer kjører på måfå rundt i Oslo sentrum på jakt etter kunder. Andre står parkert på tomgang. For å få det til å gå rundt, har drosjeselskapene økt prisene. Oslo har nå landets høyeste drosjepriser.

Frie markedskrefter er ikke svaret

Men dette er ikke bare et Oslo-problem. Over hele landet har drosjeprisene steget tre ganger mer enn prisveksten i samfunnet. Passasjerene er misfornøyde med de høye prisene. Sjåførene er misfornøyde med den lange ventetida mellom turene - og mange dyktige sjåfører har forlatt yrket.

Problemene vi ser i drosjenæringa med høye priser og dårlige vilkår for sjåførene kan løses. Men det må skje gjennom å regulere, ikke ved å slippe markedskreftene fri.

Å la seg styre av algoritmer er ikke lurt

Vi trenger færre drosjer. Nå åpner regjeringen for at det blir flere. I realiteten er det mange likhetstrekk mellom dereguleringen regjeringen nå gjennomfører og det uregulerte elsparkesykkelmarkedet.

Jeg regner med at flere av de som nå driver med elsparkesykler også vil gå inn i drosjemarkedet i Oslo. Dette er uregulerte selskaper, styrt av algoritmer og som ikke forholder seg til spillereglene i arbeidslivet.

Vil også regulere elsparkesyklene

I Arbeiderpartiets forslag til nytt program ligger det forpliktende formuleringer om at vi igjen skal regulere drosjemarkedet fra 2021 akkurat som vi vil regulere elsparkesykkelmarkedet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har valgt en annen vei. Han har mistet troen på politisk styring, og har tilsynelatende ingen problemer med å innføre en av vår tids største transportreformer midt under koronapandemien.

Dette er i bunn og grunn en frihetskamp: Om alle skal ha mulighet til å leve frie, gode liv med sikre og gode jobber. Eller om vi skal overlate styringen over hva slags arbeidsliv vi vil ha til lønnsomhetsalgoritmer og markedskrefter.

Powered by Labrador CMS