– Hvis Frp tror at mindre penger til eldreomsorg fører til bedre eldreomsorg, ja den tar feil. Foto: Pxhere

– I bydel Sagene har de eldre fått en bedre eldreomsorg når de rødgrønne styrer byen

Oslos eldre kan være glade for at det er de rødgrønne som styrer byen vår og ikke høyresida, fordi eldreomsorg handler om så mye mer enn antall sykehjemsplasser.

Publisert

FrPs representant i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Aina Stenersen, forsøker seg i et innlegg i VårtOslo med en «Alt var så meget bedre før».

For FrP har sykehjemsplasser vært det store mantraet når det kommer til eldreomsorg. De har satt et likhetstegn mellom antallet sykehjemsplasser og god eldreomsorg. De har helt glemt at eldreomsorg er mye, mye mer. De aller fleste eldre ønsker å bli boende i sitt eget hjem så lenge de kan. Det krever at bydelene i Oslo må levere en rekke tjenester til våre eldre, ikke bare sykehjemsplasser.

Taktskifte i eldreomsorgen med rødgrønne

Da Frp styrte Oslo sammen med resten av høyresida, sørget de for store kutt i bydelens budsjetter. Også de pengene som var ment til eldreomsorg ble kutta. Hvert år måtte bydelene kutte i sine tjenester til folk, også til eldre. For den som tror at mindre penger til eldreomsorg fører til bedre eldreomsorg, ja den tar feil. Nå kan det jo se ut som om FrP har forstått dette og i sin nye rolle som opposisjonsparti. Men deres satsing innebærer bare fem millioner mer til velferdsteknologi.

For oss som sitter ute i bydelene og skal levere eldreomsorg, så har vi sett et taktskifte når det kommer til eldreomsorgen, etter at de rødgrønne tok over styringa av byen vår. Det er bevilget penger til 300 flere stillinger i hjemmetjenestene i bydelene. Men minst like viktig er det at bydelene ikke lengre får store kutt i sine budsjetter, men økninger. Det betyr at hver bydel kan gi bedre eldreomsorg til dem som virkelig fortjener det, nemlig våre eldre.

I bydel Sagene har vi økt innsatsen for våre eldre på Frisklivssentralen. Vi har fått en demenskoordinator, opprettet helsestasjon for eldre, forbedret kulturtilbudet for de eldre og tilbyr både frokost og middag. Våre eldre får en bedre eldreomsorg når de rødgrønne styrer byen.

Antallet sykehjemsplasser vil øke

Når det kommer til sykehjemsplasser, så er byggingen av nye sykehjem i full gang, men like viktig er det å holde de sykehjemmene vi har i god stand. Derfor var det en seier at Høyre/FrP-regjeringen ikke fikk flertall for å kutte i støtten til vedlikehold av sykehjem. Oslo skal bygge nye sykehjem, vi skal pusse opp de slitte sykehjemmene og vi skal legge ned de sykehjemmene som ikke holder mål. FrP kan ta det med ro, antallet plasser skal øke og de som har behov for en plass, skal få det, både i dag og i årene som kommer.

Oslos eldre kan være glade for at det er de rødgrønne som styrer byen vår og ikke høyresida, fordi eldreomsorg handler om så mye mer enn antall sykehjemsplasser.

Powered by Labrador CMS