arina aamir
Mitt håp er at alle barn skal ha en trygg hverdag, og aldri grue seg til å dra hjem, sier Arina Aamir, som sitter i bystyret for Høyre.

– Min drøm for det nye byrådet i Oslo

Mitt håp, mitt ønske og min drøm for det nye byrådet er å prioritere barna. Prioritere oss unge. Min drøm er at alle barn skal leve trygge og verdige liv. At alle barn skal føle på trygghet og aldri engste seg for å gå på skolen.

Publisert

Mitt parti, Høyre har kommet i byråd i Oslo, og dette er min drømmeliste til byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Vi må aldri glemme de svakeste. De som ikke blir hørt. De som ikke blir sett. De som ofte blir oversett.

Vi må aldri ignorere de som ikke roper høyest. De som sitter bakerst i klasserommet – eller de som står alene ved skuret i skolegården.

Vi må aldri overse de som kommer til skolen med et blåmerke rundt øyet og sier de «bare falt og slo seg». De som gråter «uten en grunn» - eller de som har foreldre som aldri dukker opp på foreldremøtene.

Stadig flere mobbeofre

Vi må se de elevene som blir mobbet i skolen. De elevene som har fraværende foreldre – og de elevene som ikke har det godt hjemme.

Byrådet må se de barna som ellers havner i skyggen. Byrådslederen må tørre å prioritere de som gang på gang har blitt nedprioritert.

Rundt hver sjette jente på 5. trinn i osloskolen forteller at de blir mobbet hver 14. dag eller oftere. Utviklingen av antall mobbeofre har hatt en negativ trend, med stadig økende mobbing i osloskolen utenat tidligere byråd har prioritert disse barna.

Negativ trend

Antall innmeldte tilfeller av negativ sosial kontroll har hatt en negativ trend, med stadig flere unge jenter og gutter som melder ifra om en innskrenkelse av sin frihet og rett til selvbestemmelse.

Denne negative utviklingen har skjedd på politikernes vakt. Det har skjedd mens du og jeg bare har sett på uten at noe har skjedd for å endre på det.

Den tiden bør nå være forbi.

Aldri grue seg

Mitt håp, mitt ønske og min drøm for det nye byrådet er å prioritere barna. Prioritere oss unge. Min drøm er at alle barn skal leve trygge og verdige liv. At alle barn skal føle på trygghet og aldri engste seg for å gå på skolen. At de skal føle på glede, mestring og ivaretagelse.

Mitt håp er at alle barn skal ha en trygg hverdag, og aldri grue seg til å dra hjem. Hjemmet skal være et trygt sted med nulltoleranse for frihetsberøvelse og vold. Det må vi sørge for.

Når sårbare barn gang på gang har blitt oversett og nedprioritert, er det vår oppgave å se dem og ivareta dem. Byrådsplattformen har prioritert disse sårbare barna, men nå er det byrådets oppgave å sørge for at ordene ikke bare forblir ord, men også ender i handling.

Må få skinne og flagre

For disse barna trenger ikke politikere som anerkjenner deres utfordringer, men de trenger handlekraftige politikere som finner på løsninger på deres problemer. For dette handler om mer enn bare ord og saker. Dette er faktiske mennesker med faktiske problemer, og hvis ikke de løses så vil det gå på bekostning av deres liv og fremtid.

Jeg tror og håper at det nye byrådet setter hjertet foran hjernen i akkurat denne saken til det beste for barna. For alle barn har behov og krav på å leve trygge og verdige liv. Med et byråd som ønsker å se den individuelle elev, og ser mangfoldet blant barn og unge, er det essensielt å prioritere de aller mest sårbare.

For slik som Karpe sa: «Jeg er en påfugl», og hver påfugl har sin rett til å skinne og flagre – selv de som står alene ved skuret i skolegården, og det skal vi sørge for.

Nå skal Mia, Alex, Aisha og Manzoor bli sett. Nå er det deres tur.

Powered by Labrador CMS