Det sendes ut varsler om inndragning av løyvene til taxisjåfører som ikke har klart å oppfylle garantikravet på 57.000 kroner.

2000 taxisjåfører i Oslo i fare for å miste driftstillatelsen

Tusenvis med tillatelse til å kjøre taxi har fått varsel om inndragning av løyvene. De har ikke oppfylt kravet om å stille garanti på 57.000 kroner.

Publisert

Regjeringen har ifølge Dagens Næringsliv innført et krav om at alle taxisjåfører må stille garanti fra bank eller forsikringsselskap på 5000 euro, som tilsvarer 57.000 kroner.

Sjåfører med flere løyver må i tillegg stille garanti på 28.000 kroner per ekstra løyve.

En gjennomgang avisen har gjort av tilbakemeldingene fra en rekke fylker til Samferdselsdepartementet, viser at det ikke er stilt garantier for over 4000 løyver. 

Bare i Oslo kan nesten 2000 taxier, som er halvparten av alle drosjene i byen, bli avskiltet.

Også i resten av landet er det store garantimangler.

Antallet drosjeløyver har økt fra 8000 til 18.000 etter frislippet i drosjenæringen i november 2020. 

Styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund understreker at garantikravet for løyve kan gjøre det tryggere for kundene å ta taxi.

– Vi har jobbet for innføring av garantikravet for å få inn mer seriøsitet i næringen. Kombinert med Stortingets beslutning om å gjeninnføre plikten om at taxisjåfører må være tilknyttet en drosjesentral, så håper jeg at dette kravet fører til at kunder slipper å bli ranet når de tar taxi, sier Trevland til DN.Powered by Labrador CMS