Kravet om praktisk prøve for personer som søker om kjøreseddel for drosje blir nå fjernet. Her en drosje på tur gjennom Gamlebyen.

Slutt på praktisk prøve for å bli drosjesjåfør

Regjeringen avvikler kravet om praktisk prøve for personer som søker om kjøreseddel for drosje.

Publisert

– Vi ser at drosjenæringen i distriktene sliter med rekrutteringen, og regjeringen ønsker å bidra til økt rekruttering. Selv om det sannsynligvis er flere grunner til at færre velger dette yrket i distriktene, kan vi ikke utelukke at prøvekravene kan spille en rolle. Derfor avvikler vi nå kravet om praktisk drosjesjåførprøve, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Alle som søker om kjøreseddel for drosje, må i dag bestå både en teoretisk og en praktisk drosjesjåførprøve hos Statens vegvesen for å kunne bevise at de har god nok fagkompetanse.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Statens vegvesen om å avvikle den praktiske prøven. Det understrekes imidlertid at fagkompetanse fortsatt skal bevises gjennom den teoretiske prøven.

– Selv om den praktiske drosjeførerprøven avvikles, stilles det fortsatt høye kompetansekrav til drosjesjåfører i Norge. Det er viktig, fordi folk må kunne ha tillit til at drosjesjåførene kan jobben sin, og det bidrar den teoretiske prøven til, sier Nygård.

Statsråden peker på at den praktiske drosjesjåførprøven kun har vært tilgjengelig på utvalgte trafikkstasjoner i landet, og at det for noen har gitt både lang reisevei og noe ventetid for å få ledig time. 

Samtidig er det klart at den teoretiske prøven er billigere for kandidaten å gjennomføre, det er kort ventetid for ledig time, og den er tilgjengelig på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Samferdselsdepartementet opplyser at de skal evaluere og vurdere virkningene av tiltaket senere.

1. juni i fjor innførte regjeringen blant annet krav om fagkompetanse for løyvehaverne.

Powered by Labrador CMS