Mann i 40-årene fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, være daglig leder og ha styreverv i fem år

Et halvt års betinget fengsel for grov økonomisk utroskap samt en rekke restriksjoner når det kommer til næringsvirksomhet ble en mann i 40-årene nylig idømt.

Publisert

I oktober ble mannen i 40-årene dømt til seks måneders betinget fengsel med prøvetid på to år. 

I tillegg ble han fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder i noe selskap eller sitte i noe selskaps styre i en periode på fem år, regnet fra rettskraftig dom.

Det er Oslo politidistrikt som opplyser dette i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Til privatkonto

I retten forklarte den domfelte at han hadde overført 600.000 kroner til sin egen privatkonto fra firmaets bankkonto. Utstedt fakturaer til kunder med sitt private kontonummer, slik at betalingen ble betalt direkte til hans privatkonto, forklarte han også at han hadde gjort.

I tillegg hadde han unnlatt å bokføre reelle fakturaer og i stedet bokført fiktive fakturaer, kreditnotaer og avgiftspliktig omsetning som avgiftsfritt, hvilket førte til at selskapet krevde uberettiget momsfradrag med til sammen cirka 450.000 kroner.

– Skatteetaten anmeldte forholdene til politiet. Disse har blitt etterforsket av seksjon for finans- og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt, sier politiadvokat Martin Funnemark Mandal.

– Vi er fornøyde med dommen, som er et eksempel på at denne typen kriminalitet ikke lønner seg og får konsekvenser, utdyper han.

Fire konkurser og syv tvangsoppløsninger

Foruten overtredelsene den domfelte nå er dømt for, la retten også vekt på vedkommendes historikk knyttet til hans roller i en rekke selskaper. 

En oversikt fra Skatteetaten viser, ifølge politiet, at han fra 2006 til 2019 har vært innehaver, daglig leder eller styreleder i elleve foretak, hvorav fire foretak har gått konkurs og syv foretak har blitt tvangsoppløst på grunn av manglende revisor eller mangler ved regnskap, som har medført at revisor har trukket seg.

Skattekrimsjefen fornøyd

Slik konkluderte retten med at domfelte er uskikket til å drive virksomhet, være daglig leder og/eller styreleder i noe selskap og at allmenne hensyn tilsier at det er nødvendig at det idømmes rettighetstap.

– Skatteetaten er på generelt grunnlag opptatt av at grov økonomisk kriminalitet straffeforfølges, og at våre anmeldelser blir fulgt opp. Derfor gjør vi det vi kan for å bistå politiet og er glade for at slike saker blir påtalt og fører til straff, uttaler skattekrimsjef Erik Nilsen.

Powered by Labrador CMS