Vann- og avløpsetaten: «Vi beklager at dere ikke ble varslet før stengningen i Toppåsveien. Ifølge kartinformasjonen vi har, skulle dere ikke ha blitt berørt av denne vannavstengningen».

«Ifølge kartinformasjonen vi har, skulle dere ikke blitt berørt av denne vannavstengningen»

At Oslo kommune ikke har full oversikt over drikkevannsledningene til boliger som ble bygget for 30 år siden, er alvorlig.

Publisert

Det er ikke lenge siden vi ble påminnet i brosjyrer og i media om at «Du er en del av Norges beredskap». Men, hva med den kommunale beredskapen, har de selv oversikt?

I en stor og fin beredskapskampanje, utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Oslo kommune, sendt ut før jul, står det innledningsvis:

«Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet».

Før jul sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ut en brosjyre om egenberedskap ved kriser. Faksimile fra dsb.no

Vannet forsvant

Forrige uke forsvant vannet hjemme hos oss på Holmlia i Søndre Nordstrand. Det foregår langvarige gravearbeider i et veikryss noen hundre meter fra blokka her vi bor. Tre av oppgangene ble forhåndsvarslet om at vannet ville bli borte på dagtid tirsdag.

En nabo syntes det hørtes merkelig ut, at det ikke er samme hovedvannledning til alle leilighetene og rekkehusene i borettslaget vårt. Han kontaktet entreprenøren som har ansvar for gravearbeidet. Der fikk han forklart at «nei, dere får vann fra to forskjellige vannledninger, så dere blir ikke berørt».

Bare tre oppganger med mindre enn 30 leiligheter fikk forhåndsvarsel. Vannet forsvant trolig likevel i hele borettslaget, inkludert blokkleiligheter og rekkehus.

Siden jeg har kone og et spedbarn hjemme, og i all hast måtte legge om arbeidsdagen for å få dem trygt til en venninne som hadde vann i springen, sendte jeg en klage til Oslo kommune.

«Ganske god kontroll...»

Svaret kom i dag, fra vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Og svaret er, ehh, interessant:

«Vi beklager at dere ikke ble varslet før stengningen i Toppåsveien. Ifølge kartinformasjonen vi har, skulle dere ikke ha blitt berørt av denne vannavstengningen, og vi er lei for de ulempene dette medførte for dere.

Det mangler informasjon i kartet om vannledningen som forsyner dere med drikkevann. Vi fant ikke ut dette før vi begynte å undersøke hvorfor flere personer ble berørt.

Vi har heldigvis ganske god kontroll og oversikt over hovedledningene våre. Men vi som varsler kundene bruker andre karttyper enn de som utfører arbeidet på ledningene. Informasjonen ligger et sted (på en server) men vises ikke alltid helt riktig i alle de ulike karttypene.

Litt teknisk forklaring kanskje, men poenget var at selv om vi varslet feil så gjorde vi så godt vi kunne med den informasjonen som var tilgjengelig for oss».

Alvorlig kunnskapsmangel

At Oslo kommune ikke har full oversikt over drikkevannsledningene til boliger som ble bygget for 30 år siden, er alvorlig.

Hvordan kan vi stole på kommunens beredskap, når små, lokale varslingsrutiner ikke virker?

* Jeg har stilt spørsmålet via e-post til Beredskapsetaten i Oslo kommune. Oppdaterer innlegget når jeg har fått svar.

Innlegget er tidligere publisert på bloggen Fått.no

Powered by Labrador CMS