Bibliotekssjef Knut Sansen er glad for å kunne holde utlånsvirksomheten åpen til tross for de nye koronarestriksjonene fra byrådet.
Biblioteksjef Knut Sansen prioriterer å holde utlånsvirksomheten åpen, heller enn at det blir uro på biblioteket og føler seg uvelkomne og truet.

Deichman snur: Låner ikke ut biblioteket til kontroversielt forlag

– Jeg har i dag fattet vedtak om å avslå utlån av rom til forlaget Legatum 11. mai i Bjørvika. Det er min vurdering at Legatums arrangement ikke kan tilpasses øvrig virksomhet på biblioteket, sier biblioteksjefen.

Publisert

Det er biblioteksjef Knut Skansen som sender denne meldingen til alle de ansatte ved Deichmans biblioteker.

– Dette har vært en svært vanskelig beslutning i henhold til det lovverket jeg skal forholde meg til, og jeg har gjort løpende vurderinger både med jurister og andre.

Oversatte fransk fascist

Anledningen for møtet er at forlaget utgir en norsk oversettelse av den franske fascisten Renaud Camus' bok, med tittelen Dere skal ikke erstatte oss.

Forfatteren er kjent for sin konspirasjonsteori, The great replacement, som i korthet går ut på at hvite mennesker i Europa erstattes av folk med mørk hud, og muslimer spesielt. Den har inspirert en rekke alvorlige terrorhandlinger i vår samtid.

– Vil få uro i biblioteket

Til forlaget Legatum Publishing skriver han:

«Det har som kjent blitt en del uro rundt arrangementet. Vi har hatt tett dialog med politiet i saken.

Det er også tillyst en demonstrasjon mot Legatum sitt arrangement. Politiet sier de vil kunne garantere for sikkerheten i biblioteket, men at de løpende vurderer tiltakene.

Siden biblioteket er et åpent offentlig rom er det ikke mulig eller ønskelig å kontrollere hvem som beveger seg inn og ut av det 10.000 kvadratmeter store bibliotekrommet.

Min vurdering, som biblioteksjef, er – basert på den informasjonen jeg har – at det med sannsynlighet vil bli så mye uro i biblioteket at jeg må gjøre en avveining mellom Legatums reservasjon av rommet for sitt arrangement og hensynet til de anslagsvis 1000-1100 andre brukerne av biblioteket som vil være til stede på dette tidspunktet.

Min vurdering er at tilstedeværelse av politi og annet sikkerhetspersonell, for å sikre Legatums arrangement, kombinert med demonstrasjoner, vil hindre og/eller forstyrre bruk av biblioteket for øvrige brukere av bygget.

Det er altså min vurdering at Legatums arrangement ikke kan tilpasses øvrig virksomhet på biblioteket.

Basert på dette har jeg besluttet å avslå utlånet av rommet og må be Legatum finne et annet egnet sted for sitt arrangement.»

Powered by Labrador CMS