DEBATT

– Kjære Knut Skansen og Deichman Bjørvika: Ikke vær fascisters nyttige idioter

Å ta fascister inn i varmen ved å gi dem en plattform i bibliotekene, undergraver vårt demokratiske og inkluderende samfunn og Oslo som en flerkulturell by.

Publisert

Atter en gang ønskes fascister inn i varmen i Oslos offentlighet. Deichman Bjørvika ved biblioteksjef Knut Skansen har nylig gitt et fascistisk forlag lov til å holde en pressekonferanse i deres lokaler.

Anledningen er at forlaget utgir en norsk oversettelse av den franske fascisten Renaud Camus' bok, med tittelen Dere skal ikke erstatte oss.

Forfatteren er kjent for sin konspirasjonsteori, The great replacement, som i korthet går ut på at hvite mennesker i Europa erstattes av folk med mørk hud, og muslimer spesielt. Den har inspirert en rekke alvorlige terrorhandlinger i vår samtid.

Undergraver byen vår

Det å gi fascister en plattform i et folkebibliotek er helt uakseptabelt. Oslos biblioteker skal være trygge rom for alle, uansett hudfarge, religion og nasjonal opprinnelse.

Bibliotekene har en viktig folkeopplysningsfunksjon – å gjøre dem til plattformer for en voldelig, rasistisk ideologi som har ført til folkemord i vår nære fortid, står i sterk strid med denne funksjonen.

Å ta fascister inn i varmen ved å gi dem en plattform i bibliotekene, undergraver vårt demokratiske og inkluderende samfunn og Oslo som en flerkulturell by.

Konspirasjonsteorien om utskifting

The Great Replacement er en hvit nasjonalistisk høyreekstrem konspirasjonsteori.

Den opprinnelige teorien erklærer at samfunnets eliter medvirker til at den etniske franske og hvite europeiske befolkningen blir erstattet av ikke-hvite folk – spesielt fra land med muslimsk majoritet – gjennom massemigrasjon, befolkningsvekst og nedgang i fødselsraten til hvite europeere.

Siden den gang har lignende påstander blitt fremmet i andre nasjonale sammenhenger, spesielt i USA. Seriøse forskere har avvist disse påstandene som forankret i en misforståelse av befolkningsstatistikk og basert på et uvitenskapelig og rasistisk verdensbilde.

Mens lignende temaer har preget ulike høyreekstreme teorier siden slutten av 1800-tallet, ble dette begrepet popularisert av Camus i hans bok fra 2011, Le Grand Remplacement, som altså nå utgis på norsk.

Stammer fra antisemittisk konspirasjon

Boken knytter muslimers tilstedeværelse i Frankrike til fare og ødeleggelse av fransk kultur og sivilisasjon. Camus siterer to innflytelsesrike skikkelser:

Den britiske fascisten Enoch Powells apokalyptiske visjon om fremtidige raseforhold i hans Rivers of Blood-tale fra 1968 og den franske forfatteren Jean Raspails skildring av Vestens sammenbrudd grunnet en tidevannsbølge av immigrasjon fra den tredje verden.

Tross enkelte særtrekk, inngår The Great Replacement i en større og eldre konspirasjonsteori om hvitt folkemord, popularisert i USA av nynazisten David Lane i hans White Genocide Manifesto fra 1995, der han hevder at regjeringer i vestlige land har til hensikt å gjøre hvite mennesker til utdødde arter.

Ideen om utskifting, styrt av en fiendtlig elite, kan spores videre tilbake til antisemittiske konspirasjonsteorier før andre verdenskrig som antydet at det fantes et jødisk komplott for å ødelegge Europa gjennom raseblanding, spesielt i Édouard Drumonts antisemittiske bestselger La France juive fra 1886.

Camus' bidrag var å erstatte de antisemittiske elementene med et islamofobisk rammeverk, med ideen om et sammenstøt mellom muslimske og europeiske sivilisasjoner.

Hatytringer og demokratiske samfunn

I en årrekke har fascister og høyreekstremister hatt som bevisst strategi å bruke demokratiske verdier mot demokratiene selv – ved å kreve en rett til å fremføre sine hatefulle, rasistiske budskap på alle offentlige arenaer, samtidig som de nekter andre ytringsfrihet. Målet er å true motstemmer til taushet.

Tragedien oppstår når mektige representanter for mainstream-offentligheten – politikere, journalister, kulturforvalterne, biblioteksjefer – overtar og videreformidler denne forvrengte forståelsen av hva språk, kommunikasjon, formidling og propaganda innebærer.

Det er en tolkning som beleilig nok utelater betydningen av maktforhold og det at vi mennesker er sosiale vesener som former og formes av hverandre.

Fascistenes nyttige idioter er de som hjelper dem, skritt for skritt, til å flytte grensene for hva det er tillatt å si og hvor langt det er sosialt akseptabelt å gå i å hetse og trakassere våre medborgere.

Svikter minoritetene

Historien har vist at slik desensitivisering – det at de fleste tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv – går forut for folkemord.

Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse har flere ganger påpekt at Norge svikter i sin forpliktelse til å beskytte minoriteter mot trakassering og diskriminering.

Å gi fascister en talerstol i Oslos hovedbibliotek vil være nok et slikt alvorlig overtramp. Oslo mot rasisme har kunngjort et protestarrangement utenfor Deichman Bjørvika 11. mai kl 18: Ingen rasister i våre bibliotek, og vi i Antifascistisk kor vil holde en protestkonsert der, "Fascister hører ikke hjemme på Deichman".

Deichman-tillitsvalgte Jenny Dellegård og Albert Mabilangan Alfiler har protestert mot at høyreekstreme skal få spy ut sitt hatbudskap på biblioteket. Jeg vil oppfordre alle som kan til å stille opp og ta tydelig avstand fra denne normaliseringen av rasisme og fascisme!

"Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer
De ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!"

Sa forfatteren Arnulf Øverland, som var vitne til fascismen.

Knut Skansen: - Kan ikke forhåndssensurere

Forlaget Legatum Publishing har gjennom de ordinære bookingløsningene på våre websider booket et rom for et lukket møte med pressekonferanse 11. mai. Der vil de presentere en bok av den franske forfatteren og aktivisten Renauld Camus, som deltar via strømmet overføring, forteller biblioteksjef Knut Skansen.

– De aller fleste av oss vil ta avstand fra synspunktene og verdiene som forfektes av forfatteren", sier biblioteksjefen, som svar på påstanden om at han skulle være en nyttig idiot for fascister.

Han viser til sin facebookstatus om saken hvor det også videre står:

– Et lukket arrangement i våre møterom finner sted mange tusen ganger hvert år. Det er alt fra lesesirkler, kurs, årsmøter, foreningsmøter og masse annet. Jeg forutsetter alltid at det som skjer bak døren, når den er lukket, er innenfor rammen av norsk lov. I motsatt fall politianmelder jeg.

– Men ifølge norsk lov kan jeg ikke forhåndssensurere. Det bør vi som borgere i et demokrati være glade for. Det er også det som gjør det vanskelig av og til i bibliotekene.

Forlaget Legatum Publishing velger i denne omgang å ikke imøtegå påstandene her.

Powered by Labrador CMS