Selveste Rådhusplassen får nå sykkelvei. Et klart tegn på at hele Oslo nå får sykkeltraseer. Foto: Statens vegvesen

Nå blir det sykkelfelt på Rådhusplassen

Allerede i slutten av uken er sykkelfeltet på Rådhusplassen klart. Syklistene får en asfaltert trasé, og det skal bli tryggere for både syklister og gående.

Publisert

Strekningen over Rådhusplassen er en del av hovedsykkelvegnettet fra øst til vest gjennom Oslo, som Statens vegvesen jobber med. Flere delstrekninger blir ferdige allerede i vår og sommer, og flere løsninger kommer på plass mot slutten av året, blant annet i Dronning Mauds gate. Denne gaten er stengt mens Statsbygg bygger det nye Nasjonalmuseet.

– Det er et mål at det skal være enkelt, raskt og trygt å komme seg fra den ene siden av byen til den andre på sykkel. Samtidig er det viktig at det også er trygge forhold for fotgjengerne, sier prosjektleder Dagmar Hoyer.

Sykkelveien skal gjøre det tryggere å være myk trafikant i byen. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesens bygging av sykkelveier i Oslo er en del av den store satsingen på sykkel og gange som alternativ til bil. Vegvesenet har ansvaret for det statlige veinettet i byen, som i hovedsak er innfartsårene, ekspressykkelveier og øst-vest-passasjen.

– Gledet meg til lenge

– Endelig! Dette har jeg gledet meg til lenge. Det har vært lovet sykkelvei her i mange tiår, men lite har skjedd. Dette er en av strekningene vi har fått mest tilbakemeldinger om at folk ønsker å få sykkelvei på, forteller miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Hun peker på at det fortsatt er utrygt å sykle mange steder i byen, og at det spesielt i sentrum mangler gode og sammenhengende sykkeltraseer.

– Men sykkelveien på Rådhusplassen blir en viktig del av traseen gjennom sentrum øst-vest.

Powered by Labrador CMS