En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sivilforsvaret tester luftvernsirener onsdag klokka 12

To ganger i året tester Sivilforsvaret sirenene som skal varsle befolkningen om akutte farer. Onsdag klokka 12 skal sirenene testes igjen.

Publisert

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, internett og sosiale medier.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

Halve befolkningen kan høre sirenene

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, Cecilie Daae på pressemøte militærøvelsen Trident Juncture i fjor. I bakgrunnen generalløytnant Rune Jakobsen.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene kan høres av over halvparten av befolkningen, fortsetter hun.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Powered by Labrador CMS