Sian vil forby islam. Her med Ellen Due Brynjulfsen, Max Hermansen og Lars Thorsen på demonstrasjon utenfor Stortinget. Foto: Christian Boger

– Oslopolitikernes forakt for ytringsfrihet

Rødt Oslo gikk til valg på å endre Oslo kommunes politivedtekter slik at «rasistiske og nazistiske arrangementer» skal kunne forbys. Det er nesten ikke til å tro at et parti kan lansere et så illiberalt forslag.

Publisert

VårtOslo skriver nylig om vedtaket i Oslo bystyre om SIANs planlagte demonstrasjon på Tøyen torg i slutten av september. Det er nedslående lesning.

Nesten samtlige partier ønsker å nekte en politisk organisasjon å benytte sin grunnlovsfestede ytrings- og forsamlingsfrihet på et offentlig sted. En representant sier at de «ikke (kan) tillate at kommunens eiendom brukes til å spre rasistisk propaganda». En annen uttaler at «vi ikke tolererer rasistiske ytringer».

Og ordføreren velger atter å tre ut av sin apolitiske rolle: «Innbyggerne på Tøyen må leve med hverdagsrasisme daglig. Da er det ikke på sin plass at kommunen legger til rette for at de skal oppleve rasisme og hat fra et arrangement på offentlig sted».

Mangler respekt for rettigheter

Hvordan kunne intoleransen bli så utbredt i bystyret? Hvordan kan det ha seg at politikere over nesten hele spekteret mangler respekt for at også meningsmotstandere har grunnleggende rettigheter?

Det mest illiberale partiet er likevel Rødt. De fleste andre partiene nøyer seg med å nekte SIAN-demonstrasjonen av hensyn til ro og orden (skal dette også gjelde andre typer organisasjoner?). Rødt Oslo fremmet et forslag om å avvise demonstrasjonen grunnet SIANs «rasisme».

Ikke nok med det: Rødt Oslo gikk til valg på å endre Oslo kommunes politivedtekter slik at «rasistiske og nazistiske arrangementer» skal kunne forbys. Det er nesten ikke til å tro at et parti kan lansere et så illiberalt forslag, som så går helt under den offentlige radaren.

Politiet skal altså nekte visse politiske aktører, som de vurderer som nazistiske eller rasistiske, å ytre seg gjennom demonstrasjoner og lignende aktiviteter.

Politisk politi

Det er et politisk politi Rødt nå tar til orde for. Og jeg vil minne om at Stortinget har nektet å følge oppfordringen fra FNs rasediskrimineringskomité om å forby rasistiske organisasjoner. Hvis oslopolitiet skal handle i tråd med Rødts forslag, vil det innebære et de facto forbud mot slike organisasjoner og dermed gå på tvers av hva lovgiver har besluttet.

Leder og nestleder i SIAN er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 185, noe som også er blitt brukt av politikere som argument for å hindre dem i å demonstrere. I sin begrunnelse for dette forslaget har Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo, henvist til straffeloven 185, som han kaller «krystallklar», men legger til at «problemet er at den ikke anvendes av politiet» (Minerva 4. september).

Det siste er direkte galt: Paragrafen håndheves stadig oftere – og det er kommet en rekke dommer for brudd på den de siste årene. Men med sin mildt sagt vage ordlyd, er paragrafen alt annet enn krystallklar. Det eneste som her er krystallklart, er at Rødt Oslo ikke respekterer en av bærebjelkene i vårt liberale demokrati - ytringsfriheten.

Powered by Labrador CMS