DEBATT

Postens brevsenter i Schweigaards gate planlegges å bli grunnmur for to nye høyhus.

– MDG er den ivrigste pådriveren av ukontrollert fortetting i Gamle Oslo

I de fleste utbyggingssaker i bydelsutvalget i Gamle Oslo stemmer MDG for den mest ytterliggående løsningen for maksimering av tomteareal til utbygging. Gjennomgående er MDG utbyggernes fremste heiagjeng.

Publisert

MDGs Sabina Syed, som er nestleder i byutviklingsutvalget i bystyret, kommer med en skarp kritikk mot planer om utbygging i private villahager. Hun begrunner dette med at det er viktig med grøntområder i byen og boligstrøk med lav boligtetthet rundt bykjernen.

Vi i Rødt Gamle Oslo er enig i at det viktig med natur i byen, men likevel overrasket over at dette ikke praktiseres i vår bydel, og da særlig av MDG.

Stemmer mest ytterliggående

I de fleste utbyggingssaker som behandles i bydelsutvalget i Gamle Oslo stemmer MDG for den mest ytterliggående løsningen for maksimering av tomteareal til utbygging, i tråd med det utbyggere foreslår. Dette fører til svært høy fortetting, lite grøntområder og strider med Oslo kommunes egne fagetaters anbefalinger.

Spesielt bekymringsfullt er når prosjektene som blir vedtatt strider mot viljen til folket og lokale foreninger.

Vi har allerede uttrykt vår bekymring over byutviklingen som foregår i bydelen og ikke minst for hvordan det kan gå utover gode bomiljøer og helsa til folk. Rødt Gamle Oslo er konsekvent i å kreve lavere fortetting og at det ikke bygges boliger i rød sone for støy- og luftforurensning. Disse forslagene blir som oftest stemt ned av de andre partiene i reguleringssakene som behandles i bydelsutvalget.

Utbyggernes fremste heiagjeng

Det er gledelig med at MDG engasjerer seg for grøntområder og natur i byen, selv om verning av private villahager ikke nødvendigvis vil komme hele byen til gode. Vi hadde ønsket å se samme engasjement i lokale saker som Grensesvingen 7-9 på Helsfyr, C6 feltet på Bjørvika eller Oslo spektrum på Grønland, hvor de stemte for de mest ytterliggående alternativene til utbyggerne.

Det er gjennomgående at MDG er utbyggernes fremste heiagjeng i denne delen av byen og støtter alternativer som går på bekostning av god bokvalitet.

Prioriterer villahagene

Denne forskjellsbehandling forsterker klasseforskjellene mellom øst og vest i en allerede delt by.

Forskere har allerede stilt seg kritiske til at planen for bevaring av grøntområder innebærer en prioritering av private villahager. Samtidig er MDG den ivrigste pådriver av ukontrollert fortetting i Gamle Oslo og at felles friområder skal vike for interessene til profittørste utbyggere. Eller med andre ord, og for å sitere forskerne selv: «Ved å verne villahagene må jo fortetting og nedbygging av natur skje andre steder i byen».

Powered by Labrador CMS