Fagfolk fra Oslo brann- og redningsetat legger ut lenser i fem kummer på Nordre Sjursøykai.
Fagfolk fra Oslo brann- og redningsetat legger ut lenser i fem kummer på Nordre Sjursøykai.

Havnebassenget forurenset: – Jobber aktivt for å finne kilden

Siden mandag har store deler av vannet i indre havnebasseng vært forurenset. Nå jobbes det for fullt med å finne ut hvor forurensningen kommer fra.

Publisert

NB: I pressemeldingen torsdag ble det informert om at lekkasjen var identifisert som en oljelekkasje. Klokken 18 påpeker brann- og redningsetaten at det ikke er konstatert at lekkasjen gjelder olje, og at dette var en feil ved den opprinnelige pressemeldingen.

På mandag ble brann- og redningsetaten varslet om en forurensning i havnebassenget, da særlig ved Hovedøya, Bleikøya og indre havnebasseng. 

Siden har det pågått en større innsats for å identifisere og stoppe kilden til forurensningen. 

– Befarer med jevne mellomrom

Omfanget av forurensingen er likevel minsket, og kun observert i området Sjursøya/Kongshavn. Nå jobbes det med å finne kilden til forurensningen. 

– Torsdag morgen er lenser lagt ned i kummer tilhørende kaianlegget ved Sjursøya/Kongshavn, for å spore eventuell forurensning fra disse. Samtidig befares området med jevne mellomrom, for å se behovet for utvidet bruk av lenser på sjøen, sier kommunikasjonssjef i brann- og redningsetaten, Sigurd Folgerø Dalen, i pressemeldingen. 

Det er foreløpig ikke besluttet å legge ut flere lenser enn de som allerede ligger ute.

I vannet ved Nordre Sjursøykai kunne en fortsatt se forurensningen torsdag.

Ingen skader på dyr

Kommunikasjonssjefen kunne onsdag si at det så langt ikke var observert synlig påvirkning på dyreliv og fjæra. Nå informerer han om at naturoppsynet hos bymiljøetaten har vært på befaring ved øyene, og ikke funnet skader på dyr.

Aksjonen går nå over fra akuttfasen til driftsfasen, hvor ansvarlig etat for område, Oslo Havn, i større grad tar over ansvaret for operasjonen, forklarer Folgerø Dalen, men sier brann- og redningsetaten og andre aktuelle etater vil bistå Oslo Havn i den videre operasjonen.

– Det er blant annet tatt prøver som er sendt til analyse. Det forventes at prøvesvarene kommer neste uke. Powered by Labrador CMS