På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor.

Lærerutdanningen ved OsloMet er spesielt populær ved årets opptak

Flere søker seg til lærerutdanningene, og svært mange ønsker å ta en master- eller videreutdanning. Det viser årets søkertall på OsloMet.

Publisert

På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor.

– Norge trenger flere lærere. Jeg er derfor svært glad for at det kan se ut til at trenden nå har snudd, og at flere ønsker å ta lærerutdanning ved OsloMet, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning.

Flere mannlige søkere

– Det er også positivt at flere menn søker seg til 1.-7. trinn sammenlignet med i fjor, sier Waaler.

Også grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. klasse har flere søkere, og er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Også OsloMets nye lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for 1.-13. trinn er svært populær blant søkerne, med 136 førstevalgssøkere til 60 plasser.

Populære IT-utdanninger

Blant utdanningene som tiltrekker seg flere søkere i år, er IT-studier. På dataingeniør er det i år 15 prosent flere søkere enn i fjor, mens bachelorstudiet i informasjonsteknologi har 21 prosent flere søkere enn i 2021.

– Det er stor etterspørsel etter IT-kompetanse i arbeidslivet, og alt tyder på at dette bare vil øke i årene som kommer, sier Waaler.

Koronaeffekten er over

Mens søkerne strømmet til høyere utdanning under koronapandemien, er det i år en nasjonal nedgang i søkertallene til samordna opptak. Søkertallene er dermed tilbake omtrent der de lå før pandemien.

Blant utdanningene som nå opplever å få færre søkere over hele landet, er sykepleierutdanningene og andre helse- og sosialfaglige utdanninger. Fortsatt er det 13.500 søkere som har OsloMet som sitt førstevalg, og nesten tre søkere pr studieplass.

– Det er naturlig at vi får en nedgang etter økningen under pandemien. Samtidig er det viktig å følge med på spesielt rekrutteringen til helseutdanningene fremover, sier Nina Waaler.

I likhet med resten av landet er det i år en nedgang i søkere til sykepleierutdanningen ved OsloMet.

Oppgang på psykisk helsearbeid

Søkningen til masterutdanningene økte sterkt i koronaårene 2020 og 2021. På tross av dette fortsetter oppgangen i år, med fem søkere per studieplass i gjennomsnitt.

Intensivsykepleie har en økning på 6 prosent fra i fjor. – OsloMet har i år doblet studieplassene på intensivsykepleie, og jeg er svært glad for at søkerne ønsker å bidra til å bedre kapasiteten på intensivavdelingene rundt om i landet.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er også populær i år. Her er økningen siden i fjor på 40 prosent.

Powered by Labrador CMS