— Jeg er såpass gammel og har arbeidet så lenge at jeg ikke trenger noen CV. Derfor bryr jeg meg heller ikke om denne advarslen, sier den 69 år gamle Ullevål-ansatte til VårtOslo.

Ansatt (69) ved Ullevål sykehus tatt for årevis med snoking i pasientjournal. Mister likevel ikke jobben

I årevis snoket den helseansatte ved barneklinikken på Ullevål sykehus i en pasientjournal hun ikke har lov til å se. Flere titalls ulovlige oppslag i journalen ble avslørt av digitale spor. Likevel mister ikke kvinnen jobben.

Publisert

Den Ullevål-ansattes journalsnoking ble avdekket etter at pasientens far mistenkte noe var galt.

Loven er tydelig - kun behandlende helsepersonell kan lese, endre eller gjøre tilføyelser i en pasients journal. Helsepersonelloven slår fast at det er forbudt å tilegne seg opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten.

Erkjente 28 tilfeller av journalsnoking

Rett før jul i fjor ble den 69 år gamle helsearbeideren innkalt til en personalsamtale med ledelsen for barneklinikken ved Ullevål sykehus.

— I møtet erkjenner NN at hun ikke har hatt tjenstlig behov for de første 28 journaloppslagene, men at de to siste oppslagene i journalen ble gjort på anmodning fra behandlende lege, skriver ledelsen ved barneklinikken i et brev til Statsforvalteren i Oslo.

Før samtalen hadde Statsforvalteren opprettet en tilsynssak mot den 69 år gamle helsearbeideren ved barneklinikken.

Omtrent samtidig som journalsnokingen ved barneklinikken avdekkes, faller en dom i Høyesterett. Denne saken omhandler også ulovlig snoking i en pasients journal.

Snoket fem ganger - mistet jobben

En helsefagarbeider hadde gjort fem ulovlig oppslag i pasientjournalen og ble oppsagt fra jobben ved sykehuset på Vestlandet. Den oppsigelsen mente helsefagarbeideren var usaklig.

Tilsynssaken ble opprettet etter at pasientens far hadde fattet mistanke om journalsnoking. Ifølge faren har ingen fra Ullevål sykehus kontaktet ham og gitt en beklagelse for hva datteren er blitt utsatt for.

Saken med helsefagarbeideren fra vestlandssykehuset gikk gjennom hele rettsapparatet før kvinnen tapte i Høyesterett, som slo fast at oppsigelsen etter journalsnoking ikke var lovstridig.

Ved Ullevål sykehus, der den 69 år gamle helsearbeideren altså selv erkjenner 28 ulovlige oppslag i pasientjournalen, får saken helt andre konsekvenser.

Kvinnen beholder jobben ved barneklinikken, der pasienten hvis journal hun snoket i er under behandling.

— Det fremkommer at NN ikke har noen profesjonell rolle i behandling av pasienten, heter det i et brev fra klinikkledelsen ved Ullevål sykehus til Statsforvalteren.

— Urettmessig innsyn i journal er alvorlig

— HR-leder ved klinikken kontaktet fagrådet for EPJ-saker (elektronisk pasientjournal) og jurist i direktørens stab hvor det ble besluttet å gi den ansatte en skriftlig advarsel, heter det videre i brevet til Statsforvalteren.

VårtOslo har stilt flere spørsmål om saken til ledelsen ved barneklinikken på Ullevål sykehus. I spørsmålene blir klinikkledelsen ved sykehuset informert om dommen fra Høyesterett i en lignende sak, der journalsnoking førte til oppsigelse.

Klinikkledelsen ved Ullevål sykehus fastholder at reaksjonen mot den 69 år gamle ansatte, som har erkjent 28 ulovlige journaloppslag, er "behandlet med bakgrunn i gjelden lovverk".

— Dette er en personalsak hvor sykehuset ikke har anledning til å diskutere detaljer i media, hverken saksbehandlingen eller reaksjonen. Urettmessig innsyn i journal er en alvorlig sak som blir behandlet med bakgrunn i gjeldende lovverk, så også gjort i denne saken, skriver klinikkledelsen i en epost til VårtOslo.

— Bryr meg ikke om denne advarslen

VårtOslo har vært i kontakt med den 69 år gamle helsearbeideren, som har fått skriftlig advarsel for journalsnokingen.

— Jeg er såpass gammel og har arbeidet så lenge at jeg ikke trenger noen CV. Derfor bryr jeg meg heller ikke om denne advarslen, sier hun.

Hun påpeker overfor VårtOslo at to av journaloppslagene kommer etter at behandlende lege ba henne om det.

Men sykehusets skriftlige advarsel til 69-åringen kommer altså først etter at Statsforvalteren åpnet en tilsynssak mot henne. Tilsynssaken ble opprettet etter at pasientens far hadde fattet mistanke om journalsnoking.

Ifølge faren har ingen fra Ullevål sykehus kontaktet ham og gitt en beklagelse for hva datteren er blitt utsatt for.

— Ønsker redegjørelse

Ledelsen ved barneklinikken har heller ikke informert ham om at det er gitt en skriftlig advarsel til den ansatte som snoket i datterens pasientjournal.

— Som forelder til et barn med alvorlig funksjonshemming har jeg nå mindre tillit til Oslo universitetssykehus (OUS) og måten barneklinikken har håndtert denne saken, sier han til VårtOslo.

Faren understreker at han er fornøyd med behandlingsteamet rundt datteren, men at det er ledelsen ved OUS og barneklinikken han ikke har tillit til etter at journalsnokingen kun endte med en skriftlig advarsel.

Den 69 år gamle helsearbeideren er fortsatt ansatt ved klinikken på Ullevål sykehus som behandler datteren.

— Vi ønsker en redegjørelse for hvorfor det kun er gitt en skriftlig advarsel, sier faren og viser til Høyesteretts dom der en ansatt mistet jobben etter fem tilfeller av journalsnoking.

Powered by Labrador CMS