Greta Thunberg og aksjonistene demonstrerer i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.
Greta Thunberg og aksjonistene demonstrerer i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

Politiet: – Bevisste på å ikke gripe inn kraftigere enn nødvendig

Oslo politidistrikt sier de er bevisste på å ikke gripe inn kraftigere enn nødvendig i demonstrasjonene i Fosen-saken.

Publisert

De understreker at de gjør selvstendige vurderinger av anmodningene om å fjerne aktivistene, som onsdag demonstrerte utenfor fire ulike departementer.

Ved tre anledninger ble de fjernet fra henholdsvis Finansdepartementet, Klimadepartementet og Fiskeridepartementet. Politiet sier dette er for å sikre en viss tilgang til de aktuelle byggene.

– Politiet har gjort en selvstendig vurdering av om det er nødvendig og forholdsmessig å etterkomme begjæringene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, sier Martin Strand, leder for felles operative tjenester ved Oslo politidistrikt.

– Politiet har i dialogen med sikkerhetstjenesten vært tydelige på at politiet ikke vil gripe inn med tiltak for å sikre full normal drift fordi det vil representere et for stort inngrep i ytringsfriheten, sier han.

Fikk kritikk av Elden-advokater

Advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma kritiserte mandag politiet for å ikke ta noen selvstendig vurdering av nødvendigheten av å fjerne Fosen-aksjonistene. De to advokatene bistår seks av aktivistene som demonstrerer.

– Det er uheldig om vurderinger av begrensninger i slike demonstrasjoner gjøres av dem demonstrasjonen er rett mot, istedenfor av politiet, sa Hessen Jacobsen i en pressemelding mandag.

Politiet: – Må balansere ulike hensyn

Strand forklarer at politiet er nødt til å balansere ulike hensyn når det gjelder fjerning av aktivistene.

– I denne saken er balansen i hensynet til at aksjonistene skal få ytre seg så fritt som mulig som må veies mot hensynet til arbeidet i og sikkerheten ved departementene. Ingen av disse hensynene har forrang framfor det andre.

– Departementene kan ikke kreve å få opprettholdt vanlig drift hvis det i vesentlig grad går ut over ytringsfriheten og forsamlingsfriheten – og aksjonistenes ytringsfrihet gir ikke en rett til vesentlig å hindre departementets virksomhet.

Ikke veldig forstyrrende

Strand sier at politiets vurdering hittil har vært at aksjonene ikke har medført så store forstyrrelser av den alminnelige ro og orden, slik som trafikk, at det har vært grunn til å gripe inn i vesentlig grad.

– Blokkering av inngangene til bygningene har imidlertid medført så store hindringer for departementenes arbeid at vår vurdering har vært at det har vært nødvendig med tiltak for å sikre en viss tilgang til de aktuelle bygningene, sier Strand.

Powered by Labrador CMS