Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat fortsetter tirsdag sin demonstrasjon i regjeringskvartalet. Bakgrunn for aksjonen er at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.Foto: Alf Simensen / NTB
Advokater har gransket grunnlaget for å fjerne aktivister i regjeringskvartalet: – Kan tyde på at politiet enten mangler eller har et tvilsomt rettslig grunnlag for frihetsberøvelsen.

Elden-advokater: - Oslo-politiets fjerning av samiske aktivister skjer på tvilsomt grunnalg

Fosen-aktivister i regjeringskvartalet har blitt fjernet av Oslo-politiet tilsynelatende uten at nødvendigheten eller forholdsmessigheten er vurdert, mener advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning.

Publisert

Flere av demonstrantene er blitt båret vekk av politiet og innbrakt siden demonstrasjonene startet torsdag.

Advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning har gjennomgått saksdokumentene fra politiet. De bistår seks av aktivistene som demonstrerer.

Etterlyser lovgrunnlaget

— Den foreløpige gjennomgangen viser at politiet tilsynelatende ikke har foretatt noen selvstendig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av verken frihetsberøvelsen eller pålegget om å fjerne seg, men kun lagt til grunn departementets vurderinger, sier advokat Maria Hessen Jacobsen i en pressemelding.

— Det er uheldig om vurderinger av begrensninger i slike demonstrasjoner gjøres av dem demonstrasjonen er rettet mot, istedenfor av politiet, fortsetter hun.

Politiet har heller ikke angitt lovgrunnlaget for frihetsberøvelsen som aksjonistene ble utsatt for, ifølge advokatene.

— Tyder på manglende grunnlag

— Dette kan tyde på at politiet enten mangler eller har et tvilsomt rettslig grunnlag for frihetsberøvelsen, sier Rønning.

Aktivistene demonstrerer mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet. I oktober 2021 fastslo Høyesterett at oppføringen av vindturbinene var i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

NTB har bedt om en kommentar fra Oslo politidistrikt, men har så langt ikke fått svar.

Powered by Labrador CMS