DEBATT

Jørgen Bakke, Daniel Holmeide Strand og Tarald Rohde.
Skeid fortsetter å arbeid for naturis, trass i sprikende svar fra kommunen, sier Jørgen Bakke, Daniel Holmeide Strand og Tarald Rohde.

– Tross motstand fra bymiljøetaten, arbeider Skeid for å etablere naturisbane i Muselunden

Skeid arbeider for islegging også i vinter. Vi håper de sprikende uttalelsene fra kommunen betyr at vi kan få til dette sammen.

Publisert

Nylig publiserte VårtOslo en presisering av en tidligere artikkel om is på Nordre Åsen. Der får byrådet presentere en versjon som sier det er Skeid som ikke vil ha naturis i vårt nærområde. Her trengs en presisering.

Skeid planla, i forbindelse med ny kunstgressbane, å ta kostnadene med å legge ned fryserør for å legge grunnlaget for en framtidig kunstfrossen bane. Det sa bymiljøetaten og idrettsbyråd Omar Samy Gamal nei til. Vi fikk bare lov til å anlegge kunstgress.

Vil ikke drive naturisbaner

Skeid fortsetter å arbeide for naturis. I ventetida har vi da foreslått at Oslo kommune islegger 7-er banen i Muselunden. Svaret til det fikk vi fra bymiljøetaten 2. november:

«Bymiljøetaten har gjennomført ytterligere interne avklaringer hva gjelder denne henvendelsen, og beklager at det i dette tilfellet blir gitt en annen tilbakemelding enn tidligere. Etter nødvendige avklaringer, viser det seg at bymiljøetaten ikke har ressurser eller midler til å iverksette dette tiltaket. Av Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 (s. 42), har kommunen besluttet å gå bort ifra drift og tilrettelegging av naturisbaner.»

Gjør et nytt forsøk

Skeid ønsker å få til naturis nede i Muselunden og arbeider med å få tillatelse fra Oslo vann og avløp og en oversikt over kostnadene. Vi håper nå at de sprikende uttalelsene fra kommunen kan gjøre at vi nå, likevel, kan få til dette sammen.

Powered by Labrador CMS