Universitetet i Oslo (UiO) og forskningsinstituttet Nibio har kranglet om en insektsamling i ti år. Nå har regjeringen bestemt at insektene skal flyttes fra Tøyen til Ås.
Universitetet i Oslo (UiO) og forskningsinstituttet Nibio har kranglet om en insektsamling i ti år. Nå har regjeringen bestemt at insektene skal flyttes fra Tøyen til Ås.

Tøyen mister storsamling – regjeringen vil flytte 100.000 insekter til tross for advarsler

Universitetet i Oslo (UiO) og forskningsinstituttet Nibio har kranglet om en insektsamling i ti år. Nå har regjeringen bestemt at insektene skal flyttes fra Tøyen.

Publisert

Innen 1. desember skal insektene returneres til Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) på Ås, der de egentlig hører hjemme, ifølge et vedtak fattet av Landbruks- og matdepartementet, skriver Khrono.

Grunnen er at Landbruksdepartementet i 2015 ga Nibio i oppgave å være såkalt «nasjonalt referanselaboratorium for planteskadegjørere». Da må Nibio ha rask og enkel tilgang til insektsamlingene. UiO mener derimot at denne oppgaven blir best ivaretatt ved at samlingen på Tøyen ikke splittes opp.

18 år i Oslo

Siden 2005 har insektene vært fordelt i ulike kasser til utstilling på Robert Collets hus på Tøyen, tidligere kjent som Zoologisk museum

Det var fordi Nibio, daværende Skogforsk og Planteforsk, og Naturhistorisk museum inngikk en avtale om å samle institusjonens insektsamlinger i Oslo.

«Ikke forsvarlig»

Det at regjeringen og Nibio nå vil ha dem tilbake til Ås, bringer dermed med seg en tidkrevende jobb med å identifisere alle de 100.000 norske insektene fra den større samlingen, ifølge UiO.

«En tilbakeføring innen 1. desember 2023 er verken faglig forsvarlig eller praktisk gjennomførbart. Tiltaket er verken kostnadsberegnet eller risikovurdert», heter det i et brev fra universitetet til Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS