DEBATT

Rødt sauser sammen debattene om småhus- og høyhusområdene, selv om dette er to vidt forskjellige debatter. Her fra Arctanderbyen i bydel Gamle Oslo.

– Rødt er den ivrigste pådriveren for å ikke drive med byutvikling i det hele tatt

Færre boliger treffer de med dårligst råd midt i fleisen. Rødt trekker boligstigen opp etter seg i Oslo og lukker døra inn i boligmarkedet for folk uten rike foreldre.

Publisert

MDG er den ivrigste pådriveren for ukontrollert fortetning i Gamle Oslo, skriver blant andre Kathy Joakimsen, leder i Rødt Gamle Oslo, i VårtOslo. Dette er pinlig kritikk fra Rødt Oslo, som tilsynelatende har en bolig- og byutviklingspolitikk som går ut på å si nei til alt og kritisere alle, uten å selv ha noen andre forslag.

Det ser vi tydelig i fortettingsdebatten, der byrådet og MDG stadig kritiseres for byutviklingsprosjektene som ble vedtatt av det borgerlige byrådet, og nå også i debatten om ny småhusplan, der Rødt forsøker å male MDG som et slags rikmannsparti fordi vi støtter en kraftig innstramming i utbygging av eplehager.

Uansett for folk med dårlig råd

Å si at verning av private villahager ikke vil komme hele byen til gode, slik bydelspolitikerne til Rødt Gamle Oslo gjør, er feil. Det hjelper mot overvannsproblematikk, bevarer biodiversitet, renser bylufta og skaper variasjon i bybildet. Dette er ikke å ta de rikes parti, det er en nødvendighet.

Det er mange huseiere og arvinger som ønsker å maksimere utbyggingen på småhustomtene de eier for økonomisk gevinst, men potensialet for sårt tiltrengt boligbygging er lite i disse områdene. Infrastrukturen rundt har ikke kapasitet til å håndtere massebilismen som flytter inn sammen med de nye beboerne.

Tomannsboligene og rekkehusene som bygges der er uansett ikke boliger tilpasset folk med dårligere råd. Så hvorfor ønsker Rødt å kjempe mot innstrammingen i småhusplanen?

Sauser sammen debatter

Det bunner nok ut i at de ønsker å sause sammen debatten om småhus- og høyhusområdene, selv om dette er to vidt forskjellige debatter.

Nei, det er ikke sånn at man ikke bryr seg om byutvikling i tettbygde strøk fordi man verner eplehagene. Det er motsatt. Det betyr at vi er mer opptatt av god byutvikling i tettbygde strøk. Vi skal selvfølgelig fortette med kvalitet.

Trekker boligstigen opp etter

At MDG står for ukontrollert utbygging er bare vås. Vi har stram regi gjennom planer og reguleringer, og vi er glade for å lesse på flere krav til utbyggerne om bedre byrom og parker. Rødt på sin side er imot bruken av såkalte rekkefølgekrav.

Dette er krav som nettopp sørger for at private betaler for gode offentlige rom med levende byrom og park. Unnskyld meg, men hva slags byutvikling ville vi fått med Rødt? Først og fremst svært lite, men vi hadde i alle fall fått færre boliger og dårligere byrom.

Færre boliger treffer de med dårligst råd midt i fleisen. Rødt trekker boligstigen opp etter seg i Oslo og lukker døra inn i boligmarkedet for folk uten rike foreldre.

Jeg er utrolig stolt

Det er fullstendig feilaktig at vi alltid går for utbyggers alternativ. Både i Konows gate 5 og i Lybekkergata 2 var det vi som foreslo bevaring av de gamle byggene. Vi har også foreslått park på Helsfyr, og vi jobber for bevaring av Sukkerbiten.

Når vi går for høy utnyttelse, så er det ved viktige knutepunkt, som Helsfyr og Oslo S. Det er viktig å bygge høyere ved stasjoner, for da kan flere reise kollektivt.

Dessuten trenger vi flere boliger på Helsfyr, som i dag er et dødt kontorområde. Flere boliger gir mer byliv, flere lokale tilbud og økt trygghet også på kveldstid.

Jeg er utrolig stolt av den byutviklingspolitikken Oslo MDG fører. Vi har laget en ny arkitekturpolitikk, ny gatenormal, og vi stiller krav om grønne tak og vegger. Vi stiller krav om farger og bygger nye parker og lekeplasser over hele byen.

Rødt sitter stort sett med foten på bremsen, mens MDG jobber dagen lang for å bygge flere boliger, sykkelveier og levende byrom. Sammen med folk i Oslo skal vi fortsette å bygge verdens grønneste og beste by.

Powered by Labrador CMS