DEBATT

På hjørnet av Konows gate og Ekebergveien eier Oslo kommune denne "lekeplassen". Artikkelforfatteren mener den må rustes kraftig opp.

- Gjør dette triste hjørnet ved Konows gate i Gamle Oslo til byens beste lekeplass!

— Byutviklingen i Oslo går ikke alltid riktig vei. Oslopolitikerne har i liten grad satt fokus på oppvekst. Og samtidig som «gode nabolag» er et moteord, er det for lite innsats fra både bydelene og bymiljøetaten på fellesområdene som skaper livet mellom husene.

Publisert

I juni var det seminar på Stortinget om uteområder og lekeplasser.

Konklusjonen var firedelt: Flere lekeplasser, bedre stedstilpasning, oppgradering av slitne lekeplasser mangler finansiering og lekeplasser må bygges med bærekraftige materialer.

— Få partier tar lekeplasser på alvor

En gjennomgang av samtlige politiske partiprogrammer i Tigerstaden viser i utgangspunktet at det bare er to politiske partier som satser på oppvekst, styrking av uteområder og lekeplasser; KrF og MDG.

De andre partiene har kanskje glemt at de var barn, og gjør lite for å kjempe gjennom løft i eksisterende nabolag. Kravene til kvaliteter på uteområder er varierende over hele byen.

Noen nye lekeområder fremstår som rene pliktløp, og mange eksisterende lekeområder er riktig regulert, men det mangler ofte på jevnlig vedlikehold og oppgraderinger.

Det er behov for løft over hele landet, og i Oslo er det et skrikende behov etter flere og bedre lekeplasser.

— Alt burde pekt opp for postnummer 0192

Verst er det i postnummer 0192. Mens området tidligere var en søvnig del av byen, er det her det er vekst, og har kommet mange nye boliger, uten at noen av de voksne som har utviklet området har tenkt på de minste.

Lars Lillo-Stenberg synger om at hvert strøk i Oslo er en verdensdel, og at alle gatene er forskjellige land.

Her kan man lage byens beste lekeplass, mener Geir Rognlien Elgvin.

I denne delen av Gamle Oslo heter heter gatene:

Alnafetgata, Alnagata, Arctanders gate, Arups gate, Bispegata, Dyvekes vei, Egedes gate, Ekebergveien, Kanslergata, Konows gate, Kværnerveien, Oslo gate, Saxegaardsgata, St. Halvards gate og St. Halvards plass.

Mens det for tyve år siden var 1.218 personer folkeregistrert med postnummer 0192, er det nå over 2.800 mennesker som bor her.

— 125 lekeplasser i København - Oslo har 32

Hva er det som går galt i byutviklingen, når det ikke følger krav om å utvikle nye benker, nye park-kvaliteter, steder å henge og steder å leke?

Jeg tror det går dårlig med oppveksten til de som vokser opp et sted uten at man har kort vei til et sted å henge, møtes og leke.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) har tidligere i år snakket godt om hvor viktig det er med gratis aktivitetstilbud for alle i Oslo. Tidligere byplansjef Ellen de Vibe har i tyve år snakket om å styrke gratis uteområder og byens forbindelser til fots.

Bylivsundersøkelsen fra 2014 prenter inn budskapet med ren statistikk: København hadde 125 offentlige lekeplasser, mens Oslo bare hadde 32.

Vi har sett noe bedring de siste årene, men jeg savner politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, SV, Rødt og Frp som mener noe om uteområdene.

— Er blitt et stusselig sted

Mens postnummer 0192 er ett av stedene som har hatt en massiv vekst av innbyggere og flere barn, er det ekstra ille på hjørnet Konows gate og Ekebergveien. Her er det Oslo kommune som eier lekeplassen, og 355 kvadratmeter skal i utgangspunktet skape liv mellom husene.

På 1990-tallet ble tomta brukt til oppstillingsplass for vrakede biler. Miljøbyen Gamle Oslo konkluderte med at det skulle bli bra liv her i 1997. Det ble laget en streetbasketbane, noen lekestativer, samtidig som Byantikvaren kjempet mot å stenge plassen da de ønsket å bevare bilveien som en viktig kjøreforbindelse.

— Det er blitt et stusselig hjørne, skriver artikkelforfatteren.

Politikerne mente noe, og det ble et vellykket referanseprosjekt for å gå fra bilbasert område til lekeplass med blandet aktivitet. Det ble bygget lekeapparater, sandkasse, satt opp en basketkurv, benker og trær.

Nabolaget var fornøyde, men de siste fem årene har både lokale politikere i bydel Gamle Oslo og bymiljøetaten forsømt det som skulle bli det fine hjørnet ved Konows gate og Ekebergveien. Det er rett og slett blitt et stusselig sted.

— Regjeringens "prydeksempel" trenger ny giv

Vi har fått et nytt ord: Lekeplassfordunstning. Regjeringen bruker nettopp dette hjørnet som referanseprosjekt for god transformasjon fra bilbasert byutvikling, til å skape gode rammer for oppvekst.

Byutviklingspolitikerne i bydel Gamle Oslo fremstår som svært fremoverlente, og bydelen ledes av samme politiske sammensetning som byrådet med sterke røster fra SV, MDG og Arbeiderpartiet.

Byrådet har midler til små nærmiljøløft, bymiljøetaten har et fagmiljø som kan kombinere gatekunst, gode sitteløsninger, beplanting og bruke riktig underlag med riktige materialer.

Bydel Gamle Oslo er den eneste bydelen i Oslo som har kjøpt inn apparater laget av verdens beste lekeplassprodusent Monstrum i København.

Og området har mange engasjerte innbyggere som ønsker å styrke oppveksten der hvor det er høy grad av trangboddhet, og mangel på boltreplasser.

— Oppgrader det kjipe byrommet i Gamle Oslo

Bønn til ansvarlige politikere Min bønn går til lederen av Gamle Oslos byutviklingkomitè, Mats Kvaløy-Bjørbekk (Ap), og leder for bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, samt byrådene Sirin Hellvin Stav (MDG), Hanna Marcussen (MDG), Robert Steen (Ap) og Omar Samy Gamal (SV).

Finn frem to millioner kroner, og få til en oppgradering av det kjipeste byrommet i hele bydel Gamle Oslo! Åpningen kan skje med Kampen Janitsjar og det finnes nok av politikere som kan klippe snora.

Oppgraderingen vil utkonkurrere en rød gnom som den største attraksjonen i denne delen av byen. Ambisjonsnivået bør være høyt på utførelse, og Gamle Oslo vil bli bedre allerede våren 2023!

Powered by Labrador CMS